Stagnacja cenowa w branży chemicznej

Stagnacja cenowa w branży chemicznej
Europejska produkcja chemiczna spadła w czerwcu br. po raz drugi z rzędu. Mimo jednak majowych i czerwcowych spadków, całkowita produkcja w pierwszym półroczu byla o 0,6 proc, wyższa niż w pierwszych sześciu miesiącach ub.r. Ceny w I poł. br. były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, podczas gdy sprzedaż utrzymywała się na niezmienionym poziomie. W okresie styczeń-maj eksport netto produktów chemicznych z UE osiągnął poziom 18,6 mld euro, jednak nadwyżka handlowa regionu wciąż maleje.

- Nieznacznie niższy poziom produkcji oraz stagnacja w poziomie cen nie pomagają branży chemicznej UE w odzyskaniu pełni sił - powiedział Hubert Mandery, szef Cefic. - Eksport jest głównym kołem zamachowym rozwoju i w tym względzie szansą mogą być umowy handlowe znoszące bariery, jak np. układ o wolnym handlu między UE a USA, nad którym trwają obecnie prace. Układy handlowe muszą poprawić dostęp przedsiębiorstw do źródeł energii i surowców.

Choć w okresie styczeń-czerwiec produkcja chemiczna wzrosła o 0,6 proc. w stosunku do poziomu I poł. 2013 r., to można zaobserwować pewne wahania w obrębie poszczególnych kwartałów. Drugi kwartał br. był pod względem wielkości produkcji o 1,2 proc. gorszy aniżeli II kw. ub.r. Dane z czerwca wskazują, że był to drugi miesiąc z rzędu, gdy produkcja spadała, warto jednak zwrócić uwagę, iż w poprzednich ośmiu miesiącach wielkość produkcji systematycznie rosła. Trend spadkowy był widoczny we wszystkich segmentach za segmentu produktów chemicznych dla użytku konsumenta. W przypadku petrochemikaliów spadek produkcji wyniósł 6,6 proc., przy czym spadek ten nieco równoważył 3,7-procentowy wzrost w dziale produktów specjalistycznych. O 1 proc. wzrosła produkcja polimerów, zaś o 0,4 proc. - podstawowych produktów chemii nieorganicznej.

Łącznie ceny produktów chemicznych w I poł. 2014 r. były o 2 proc. niższe niż w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. Ceny produktów chemicznych w czerwcu br. nieznacznie spadły i były o 0,5 proc, niższe niż w czerwcu 2013 r. Ceny petrochemikaliów spadły w czerwcu o 1,6 proc. r/r, zaś łącznie w I poł. roku były o 3,5 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Czerwcowe ceny tworzyw sztucznych były o 0,2 proc. niższe r/r, podczas gdy ceny produktów chemii gospodarczej wzrosły o 0,4 proc.

Sprzedaż w okresie styczeń-maj br. pozostawała na stałym poziomie i była o 1,4 proc. wyższa aniżeli w okresie przedkryzysowego szczytu w 2008 roku. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż w maju sprzedaż spadła o 1,8 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Warto także przyjrzeć się poziomowi nadwyżki handlowej UE. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku osiągnęła ona wartość 18,6 mld euro i była o 2,2 mld euro niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Nadwyżka w handlu z europejskimi krajami spoza UE (wliczając Rosję) wyniosła 5 mld euro i była o 1,4 mld euro niższa r/r. Nadwyżka w handlu z Azją wzrosła o 100 mln euro, przy czym w przypadku Chin lekko spadła, do poziomu 605 mln euro. O 437 mln euro ograniczyły swój deficyt w handlu z państwami unijnymi Stany Zjednoczone - wartość nadwyżki wyniosła tu 2,6 mld euro.

Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych wyniósł w drugim kwartale br. 80,6 proc. i był nieco niższy niż w I kw. br., kiedy wyniósł 81,2 proc. Wciąż pozostawał o 4,5 pkt. proc. niższy niż w pokryzysowym szczycie w I kw. 2011 roku, lecz już zaledwie o 1,1 pkt. proc. niższy niż w okresie 1995-2013.

Poziom zaufania przemysłu CCI spadł nieco w czerwcu, ale w perspektywie długoterminowej utrzymał się na ponadprzeciętnym poziomie.

Założona w 1972 Europejska Rada Przemysłu Chemicznego reprezentuje 29 tys. firm chemicznych produkujących jedną piątą światowej produkcji chemicznej. Raport Cefic obejmuje rynek 28 krajów UE i opiera się na danych publikowanych przez Eurostat.