Staże BASF dla pomysłowych studentów

Staże BASF dla pomysłowych…
BASF Polska po raz kolejny organizuje program stażowy adresowany do studentów wszystkich szkół wyższych. W tym roku zadaniem konkursowym jest nakręcenie krótkiego, 2-3 minutowego filmu prezentującego innowację, która - zdaniem autora - powinna zostać wdrożona przez firmę BASF. Prace należy przesłać do końca marca br. na adres mailowy: konkurs@basf.com.

Filmy powinny prezentować innowację w obszarze produktów, których nie można znaleźć w dotychczasowej ofercie firmy w Polsce i na świecie, a które pasowałyby do tej oferty. Drugą możliwością jest zaprezentowanie rozwiązań, które wprowadziłoby znaczącą zmianę w sposobie funkcjonowania firmy BASF np. w zakresie jej organizacji pracy, zarządzania, sprzedaży, budowania przewagi konkurencyjnej.

W ocenie nadesłanych prac konkursowych brana będzie pod uwagę wartość merytoryczna filmu, a także sposób prezentacji innowacyjnego pomysłu.

Studenci będą mogli odbyć letnie staże w warszawskich działach chemii kosmetycznej, środków ochrony roślin, zakupów lub PR, a także w dziale chemii budowlanej w Myślenicach bądź w dziale produkcji lub kontroli jakości w Środzie Śląskiej.

- Zachęcamy młodych ludzi do kreatywnego wykorzystania ich zdolności - mówi Sylwia Szmidt, kierownik działu HR w BASF Polska. - Jestem przekonana, że udział w konkursie będzie dla uczestników cennym doświadczeniem, a staż w naszej firmie doskonałą okazją na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia.

Oferta letnich staży nie wyczerpuje propozycji BASF Polska w zakresie ofert dla studentów. Firma wspiera funkcjonowanie kół naukowych (m.in. koła naukowego Flogisten z Politechniki Warszawskiej), współpracuje z laboratoriami chemicznymi na uczelniach, daje wykłady dla studentów oraz bierze udział w projekcie studiów dualnych realizowanym przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Ponadto BASF współpracuje z Centrum Nauki Kopernik jako wyłączny partner laboratorium chemicznego, wspiera konkurs dla naukowców FameLab oraz prowadzi portal edukacyjny chemiatomy.pl. Organizuje również konkursy oraz różne inicjatywy edukacyjne, jak np. "Chain Reaction. Reakcja łańcuchowa" i in.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska