Stowarzyszenie PE100+ świętuje 20 lat działalności

Stowarzyszenie PE100+ świętuje…

Stowarzyszenie PE100+ obchodzi w tym roku dwudziestą rocznicę swojego istnienia. Stowarzyszenie zostało założone 24 lutego 1999 roku i jest organizacją branżową producentów polietylenu, których celem jest zagwarantowanie stałego, najwyższego poziomu jakości gotowych do produkcji rur granulatów polietylenowych klasy PE100. 

Firmy członkowskie stowarzyszenia PE100+ oferują polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczony do produkcji rur ciśnieniowych do gazu i wody. Rury te charakteryzują się wysoką wytrzymałością hydrostatyczną, która utrzymuje się przez dziesięciolecia. Specyfikacje wydajności określone przez Stowarzyszenie PE100+ w wielu przypadkach przekraczają światowe normy dla tworzyw sztucznych PE100.

Co oznacza +

Członkowie Stowarzyszenia PE100+ uznali, że wartość Stowarzyszenia wyrażona przez znak „plus” w nazwie jest reprezentowana przez następujące zobowiązania ze strony członków:

  • certyfikacja 3 krytycznych parametrów surowców PE100, potwierdzana regularnymi badaniami,
  • promocję jakości nie tylko surowca ale całego cyklu życia produktu: gotowych rur i kształtek, montażu rurociągu i jego eksploatacji,
  • "spokojna głowa" dzięki stosowaniu gotowych granulatów.

Stowarzyszenie PE100+ zostało założone przez trzech europejskich producentów polietylenu zaledwie kilka lat po wprowadzeniu tworzywa PE100 na rynek. Obecnie w jego skład wchodzi 13 firm z całego świata (Chiny, Korea, Tajlandia, Bliski Wschód i Europa), a liczba członków stale rośnie. Stowarzyszenie PE100+ posiada również Komitet Doradczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele branży gazowniczej i wodno - kanalizacyjnej, producentów rur i kształtek oraz firm wykonawczych. Ich głównym zadaniem jest dostarczanie Stowarzyszeniu informacji o rynku i upewnienie się, że potrzeby branży są spełnione. Komitet ten odbywa regularne spotkania a dyskutowane tematy ewoluowały od początkowych: "czy takie Stowarzyszenie jest potrzebne" i "jak pozycjonować takie Stowarzyszenie" do głębszych dyskusji o systemach rurowych z PE100 i ich technicznej oraz ekonomicznej wartości. 

Członkowie stowarzyszenia dobrowolnie zobowiązali się do regularnych kontroli jakości - przynajmniej raz w roku - we współpracy z niezależnym organem jakim jest Kiwa i innymi europejskimi instytutami badawczymi. Kiwa jest niezależną organizacją zajmującą się badaniem, inspekcją i certyfikacją (TIC), usługami szkoleniowymi i doradczymi, działającymi w wybranych niszach rynkowych na całym świecie.

W wyniku tych okresowych kontroli jakości materiałów, produkowanych przez członków Stowarzyszenia, powstała lista "Materiałów o wysokiej jakości", która jest publikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia i regularnie aktualizowana. 

Jedną z głównych zasad Stowarzyszenia PE100+ jest to, że certyfikowane tworzywa PE100 są dostarczane producentom rur jako gotowe do użycia czarne, w pełni sformułowane związki, a nie jako naturalne polimery bazowe przeznaczone do barwienia i modyfikacji za pomocą masterbaczy i innych dodatków podczas wytłaczania rur.

Stowarzyszenie PE100+ monitoruje również metody testowania rur ciśnieniowych z PE, aby upewnić się, że próby przeprowadzane przez instytuty prowadzą do porównywalnych wyników. - Musimy być przekonani, że wyniki uzyskane przez różne jednostki badawcze dla danego materiału mieszczą się w określonym zakresie - mówi Hans Pierik, prezes Stowarzyszenia PE100+ oraz Business Manager w SABIC. - Informacje te przekazujemy również komitetowi ISO, który jest odpowiedzialny za standaryzację metod badawczych.

- Obecnie nie tylko rury, ale wszystkie pozostałe elementy instalacji i narzędzia stosowane do montażu muszą być zgodne z normą PE100. - Nie chodzi tylko o jakość materiału, ale także o średnicę i grubość rur - kontynuuje Pierik. - Jeśli wszystkie rury mają te same wymiary, nie ma znaczenia, czy rura pochodzi od producenta A, a złączka od producenta B - wszystko pasuje do siebie.

Chociaż wszyscy członkowie są producentami HDPE, Stowarzyszenie PE100+ komunikuje się z całym łańcuchem wartości, w tym z przetwórcami, instalatorami i organami normalizacyjnymi, z którymi prowadzi aktywny dialog w takich sprawach jak kryteria dotyczące nowych metod układania rur.

Jednym z przykładów jest PE100-RC, polietylen o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Rury produkowane z tego tworzywa mogą być układane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi. - Przejście z tradycyjnego układania rur PE100 na techniki bezwykopowe z rurami PE100 RC powinno przynieść znaczne oszczędności kosztów systemu", wyjaśnia Norbert Jansen z Borealis, skarbnik Stowarzyszenia PE100+.

- Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o koszty wytłaczania rur. Zdecydowana większość kosztów związanych z układaniem otwartych wykopów to zamykanie dróg, wykopy i prace montażowe oraz późniejsze renowacje nawierzchni drogi. Układanie bezwykopowe może znacznie ograniczyć ten wysiłek infrastrukturalny.

Stowarzyszenie PE100+  zaprezentowało w 2017 roku internetowy przewodnik techniczny "No Dig". Określa on właściwości, korzyści i zastosowania PE100 w technikach bezwykopowych, które mogą być wykorzystywane przez projektantów i decydentów, umożliwiając im podjęcie właściwych decyzji.

- Stowarzyszenie PE100+ rozwija się, ewoluuje i dostosowuje do zmian technologicznych i rynkowych - mówi Hans Pierik. - Jestem pewien, że dziś jesteśmy nieodzownym ogniwem w łańcuchu wartości rur ciśnieniowych HDPE - aż do konsumenta, który ma prawo do niezawodnego, spójnego i bezpiecznego zaopatrzenia w gaz i wodę. Osiągnęliśmy wiele w ciągu 20 lat, ale wiele pracy przed nami.

- Widzimy wiele możliwości, na przykład w krajach rozwijających się. W Chinach w tym roku została wydana nowa norma krajowa GB/T 13663 dla systemów PE w zakresie wody pitnej. Stowarzyszenie PE100+ jest bardzo aktywne w tym kraju, promując korzyści płynące ze stosowania rur ciśnieniowych PE100 oraz opracowując nowe narzędzia i usługi dla całego łańcucha wartości.

Na rynku polskim Stowarzyszenie PE100+ ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Producentów Rur i kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK). Przez wiele lat było ono współorganizatorem flagowej konferencji PRiK "Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych". 

PE100+

JL


Czytaj więcej:
Rury 107