Sukces programu Operation Clean Sweep w Europie

Sukces programu Operation…

Rozsypywanie granulatów może mieć miejsce w każdym momencie procesu wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym na etapie produkcji, transportu i przetwarzania. Aby zapobiec przedostawaniu się granulatu do środowiska, fundacja PlasticsEurope stworzyła dobrowolną inicjatywę Zero Pellet Loss (ZPL). W 2015 roku inicjatywa ta została połączona z globalnym programem Clean Sweep (OCS).

PlasticsEurope jest głównym gospodarzem programu OCS w Europie i koordynuje jego realizację poprzez aktywne zachęcanie firm i innych stowarzyszeń do przyłączenia się do szeroko zakrojonej promocji inicjatywy.

Program Operation Clean Sweep (OCS) jest jednym z kluczowych elementów dobrowolnego zobowiązania branży Plastics 2030 Voluntary Commitment. Opublikowany właśnie przez PlasticsEurope "Operation Clean Sweep Report 2018" dokumentuje rozwoju programu w Europie i wskazuje dalsze możliwe działania mające na celu zapobieganie stratom granulatu tworzyw.

Liczba sygnatariuszy programu OCS w Europie w 2018 r. podwoiła się w odniesieniu do raportowanej w poprzedniej edycji raportu i obecnie wynosi ponad 500 przedsiębiorstw mających do czynienia z granulatem tworzyw. Firmy uczestniczące w programie OCS odpowiadają za  ponad 98% całkowitej produkcji tworzyw w Europie. W nowym raporcie PlasticsEurope po raz pierwszy udostępnia wyniki ankiety dotyczącej realizacji OCS, wg opracowanego przez siebie kwestionariusza, stanowiącego przejrzysty i zharmonizowany system monitorowania i oceny postępów w implementacji OCS. Ponadto, podkreślając zwiększone zaangażowanie we współpracę z całym łańcuchem wartości, PlasticsEurope z przyjemnością informuje, że w roku 2018 do programu dołączyła firma PD Port i jej port w Teesside w Wielkiej Brytanii. Pierwszym portem, który podpisał deklarację przystąpienia do programu OCS (w roku 2017) był port W Antwerpii.

- Przemysł tworzyw sztucznych w pełni angażuje się we wprowadzanie rozwiązań zmierzających do wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska odpadami plastikowymi. Współpraca z całym łańcuchem wartości, mająca na celu włączenie w program OCS wszystkich firm, które mają do czynienia z granulatem, to jedno z podstawowych założeń dobrowolnego zobowiązania branży Plastics 2030. Naszym celem jest wprowadzanie najlepszych praktyk w dziedzinie należytego nadzoru nad granulatem w procesach produkcyjnych i wyeliminowanie strat granulek - skomentował publikację raportu Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope.

Wśród celów stowarzyszenia PlasticsEurope wyznaczonych na rok 2019 znalazły się m.in. aktywne wspieranie działań przemysłu na poziomie światowym poprzez opracowanie systemu certyfikacji OCS dla całego łańcucha wartości, a także kontynuacja implementacji programu jako części dobrowolnego zobowiązania branży Plastics 2030.

Publikacja "Operation Clean Sweep Report 2018” jest dostępny na: www.opcleansweep.eu oraz www.plasticseurope.org

Program OCS dotyczy zapobiegania stratom granulatu i zanieczyszczeniu środowiska wodnego powodowanego przez przedostawanie się granulek do środowiska. Zainicjowany w 2013 stowarzyszenie PlasticsEurope europejski dobrowolny program branży "Nie traćmy ani granulki" (Zero Pellet Loss) ma na celu zwiększenie świadomości pracowników w zakładach produkcyjnych w zakresie należytego nadzoru nad transportem i dystrybucją granulatu na każdym etapie produkcji i w całym łańcuchu wartości.

W roku 2015 r. Zero Pellets Lost został włączony na poziomie ogólnoeuropejskim do światowego programu OCS, aby ujednolicić i zintensyfikować wysiłki światowego przemysłu w zapobieganiu stratom granulatu i realizować wspólne cele, jakimi są zwiększanie świadomości, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz przygotowywanie praktycznych wskazówek i wytycznych.

Źródło: PlasticEurope Polska

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska