Sukces targów K 2016

Sukces targów K 2016 Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku K 2016, które zakończyły się w minioną środę, bez wątpienia potwierdziły dobrą kondycję światowego sektora tworzyw sztucznych. Świadczyć o tym mogą same liczby - w ciągu ośmiu dni targowych tereny Messe Düsseldorf odwiedziło 230 tys. osób ze 160 krajów, oglądając ofertę 3285 firm. Tymczasem podczas poprzedniej edycji targów do stolicy Nadrenii Północnej-Westfalii przyjechało 218 tys. zwiedzających, a ofertę przygotowało 3220 wystawców.

Z pewnością na powodzenie targów wpływ ma rosnący w skali światowej rynek konsumentów, którzy oczekują coraz wyższej jakości produktów i innowacyjnych rozwiązań. Pozytywne emocje związane z sytuacją w branży tworzyw sztucznych przełożyły się na bardzo wymierne efekty targowe - przedstawiciele firm, dzieląc się na gorąco swoimi wrażeniami, informowali o dużej ilości zapytań oraz sfinalizowanych podczas targów umów handlowych.

ZOBACZ FOTORAPORT Z TARGÓW K 2016

- Nigdy nie widziałem tak dużej liczby klientów pragnących dokonać transakcji podczas targów - zauważył Ulrich Reifenhäuser, szef rady programowej targów K. - Liczba i wielkość zamówień, z których niektóre były składane spontanicznie, jak również ilość konkretnych zapytań w sprawie nowych projektów daleko przekroczyła nasze oczekiwania! Od pierwszego dnia targów było jasne, że klienci nie chcą tylko zyskać informacji na temat nowych technologii, lecz chcą także je zakupić. Widać mocny pęd inwestycyjny wśród naszych klientów ze wszystkich regionów świata.

Tę opinię powtarzało wielu wystawców targowych, którzy wskazywali, że odwiedzający stoiska byli bardzo zdecydowani podczas negocjacji i przejawiali dużą skłonność do inwestowania. Ponadto uwagę zwracał jeszcze bardziej międzynarodowy charakter gości targowych, ich wiedza specjalistyczna oraz duża wśród nich ilość menedżerów i właścicieli firm.

- Już sama tylko ilość ekspertów odwiedzających targi K 2016 jasno potwierdza wagę tych targów, jako że liczby są zdecydowanie wyższe aniżeli podczas poprzednich targów - powiedział Werner Matthias Dornscheidt, szef Messe Düsseldorf. - Co jednak jeszcze istotniejsze - wraz z ilością gości targowych idzie w parze jakość prowadzonych rozmów. Ponadto odnotowaliśmy niezły udział zwiedzających z Niemiec i nieproporcjonalnie duże zainteresowanie gości zagranicznych, zwłaszcza spoza Europy. Na świecie powszechnie wiadomo, że to targi K są platformą innowacji dla całego sektora. Pobyt na targach jest po prostu niezbędny dla każdego, kto chce wyprzedzić konkurencję.

Statystyki targowe wskazują, że udział międzynarodowych gości ponownie wzrósł - ponad 70 proc. odwiedzających przybyło z zagranicy, przy czym ponad 40 proc. zagranicznych gości przyjechało spoza Europy, nawet z tak odległych krajów, jak Bangladesz, Kostaryka, Etiopia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Jamajka, Oman, Madagaskar, Mauritius, Surinam i Togo. Zgodnie z oczekiwaniami, najliczniejszą grupą gości zagranicznych byli mieszkańcy Azji - blisko 30 tys. osób przybyło z Południowej, Wschodniej i Centralnej Azji. Ponownie najliczniejsi byli przedstawiciele Indii, ale ilość gości z Chin, Korei Południowej i Iranu również wzrosła znacząco.

Na porównywalnym poziomie ukształtowała się liczba zwiedzających z USA i Kanady, którzy stanowili 6 proc. gości zagranicznych.

Jeśli chodzi o Europę, to najliczniej do Düsseldorfu zjechali mieszkańcy Włoch (10 tys. osób), na kolejnych miejscach pod względem liczebności uplasowała się reprezentacja Holandii (9,5 tys. osób), Francji (6,7 tys.), Belgii (6,3 tys.), Hiszpanii i Polski (po ok. 5 tys.). Odnotowano zwiększone zainteresowanie ze strony gości z Turcji, Węgier i Grecji.

Aż dwie trzecie odwiedzających zaliczało się do grupy menedżerów wysokiego i średniego szczebla. 60 proc. gości to osoby decyzyjne, które mają wyłączny bądź częściowy udział w procesach decyzyjnych dotyczących inwestycji w swoich firmach. Dlatego też targi K odgrywają bardzo ważną rolę handlową, tam bowiem zapadają decyzje dotyczące inwestycji - blisko połowa gości przyznała, że wstrzymywała się z realizacją projektów zakupowych do czasu targów.

Wystawcy ze wszystkich segmentów przez długie miesiące przygotowywali się do udziału w targach, aby w pełni sprostać międzynarodowej konkurencji. Wyniki ankiet wskazują, iż osiągnęli swój cel - zwiedzający byli pod wrażeniem nowych rozwiązań prezentowanych zarówno przez producentów surowców, wytwórców maszyn, jak również producentów półproduktów i części technicznych. Ponad 70 proc. zwiedzających potwierdziło, iż otrzymali informacje na temat nowości i trendów. Wielu gości targowych wyraziło chęć natychmiastowej realizacji inwestycji - 60 proc. gości stwierdziło, iż odwiedzili targi z konkretnymi zamiarami zakupowymi, a 58 proc. wskazało, iż podczas targów znaleźli nowych dostawców. Do swoich głównych celów zwiedzający zaliczyli rozszerzenie oferty produktowej, zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz poprawę efektywności. Ankieta przeprowadzona wśród zwiedzających wskazuje, iż postrzegają oni sytuację w branży pozytywnie. 60 proc. ankietowanych określiło sytuację jako bardzo dobrą lub dobrą, a podobna liczba zapytanych oczekuje, że w ciągu najbliższych miesięcy sytuacja się poprawi.

Dominującymi tematami targów były energia oraz efektywność materiałowa i surowcowa. Zainteresowaniem cieszyły się także nowe materiały, innowacyjne koncepcje dotyczące recyklingu, nowe obszary zastosowania tworzyw oraz technologie przyrostowe. Klienci z uwagą przyglądali się również inteligentnym, szybkim i elastycznym liniom produkcyjnym. Także Przemysł 4.0 był nie tylko tematem wykładów i dyskusji, lecz także rozwiązaniem rzeczywiście prezentowanym na wielu stoiskach.

- Możliwości, jakich dostarcza internet rzeczy, stanowią element wyraźnie stymulujący zainteresowanie, zwłaszcza wśród młodszych gości mocno przywiązanych do nowych technologii - mówi Ulrich Reifenhäuser. - Przemysł 4.0 jest tematem przyszłości, który przez następne lata będzie mocno nas zajmował.

Producenci maszyn i linii produkcyjnych zajmowali podczas targów największą powierzchnię wystawienniczą. Stoiska 1900 firm z tego obszary znajdowały się podczas imprezy w centrum zainteresowania gości - ok. dwie trzecie odwiedzających wskazało ten sektor jako pierwszy obszar zainteresowania. 46 proc. ankietowanych wskazało, iż ciekawiły ich głównie surowce i materiały pomocnicze, zaś dla 25 proc. zwiedzających głównym motywem przyjazdu na targi były półprodukty i części techniczne wykonane z tworzyw sztucznych i kauczuku. Mimo iż ten ostatni obszar jest wyraźnie mniejszy niż sektor tworzyw, wystawcy prezentujący rozwiązania w zakresie kauczuku byli podczas tej edycji targów mocno widoczni.

Ankiety wskazują, iż goście targowi reprezentują różnorakie obszary działalności - od budownictwa i motoryzację, przez opakowalnictwo, po dostawców rozwiązań dla elektroniki, medycyny i rolnictwa. Niemal wszyscy wskazali, iż wizyta na targach była dla nich satysfakcjonująca - 97 proc. gości wskazało, iż osiągnęli w pełni swoje zamierzenia, podczas gdy 96 proc. było pod wrażeniem przygotowania targów.

Pozytywnych wrażeń dostarczyły zwiedzającym specjalnie wydzielone części targów - forum "Plastics shape the future" oraz Science Campus. Pierwsza z nich to miejsce służące wymianie informacji. Po raz dziewiąty już omawiane były tu różnorakie aspekty funkcjonowania tworzyw w nowoczesnych społeczeństwach. Natomiast Science Campus stanowiło przestrzeń spotkania ze światem nauki - swoją ofertę prezentowały tu liczne uczelnie, instytuty i organizacje.

Kolejna edycja targów K odbędzie się w Düsseldorfie w dn. 16-23 października 2019 roku.

Czytaj więcej: