Suwary podsumowują rok obrotowy

Ponadto, jak wskazują autorzy raportu, należy zwrócić uwagę na lepsze wyniki za okres od 1.10.2011 do 30.09.2012 w porównaniu okresów 2012/2013 i 2010/2011. Wiążą się one ze znacznym wzrostem sprzedaży spółki zależnej, nabytej we wrześniu 2010 roku. Ekspansja na rynku spółki zależnej spowodowała jednak bardzo silną reakcję konkurencji niemieckiej, co w połączeniu ze znacznym wydłużeniem okresu zimowego w roku 2012/2013 spowodowało spadek dynamiki przychodów w roku 2013.

Wyniki finansowe komentuje prezes Grupy Suwary, Walter T. Kuskowski:
- Miniony rok obrotowy był dla naszej grupy kapitałowej okresem intensywnej pracy, uruchamiania nowych technologii produkcji oraz wdrażania nowoczesnych standardów organizacji. W roku 2013, po raz pierwszy w Grupie, zastosowana została innowacyjna technologia produkcji opakowań z użyciem specjalnego systemu chłodzenia form oraz technologia produkcji opakowań wielowarstwowych specjalnego przeznaczenia.

Oferta spółek Grupy poszerzona została o kolejne grupy produktów. Rozpoczęliśmy również prace badawczo-rozwojowe związane wdrożeniem produkcji kolejnych, nowych wyrobów. Zainicjowaliśmy wdrożenie "lean management” w obszarze funkcjonowania całej Grupy kapitałowej. Ta uznana na świecie metoda, pozwoli na trwałe wprowadzić do Grupy systemy polegające na ciągłym usprawnianiu organizacji i efektywności jej funkcjonowania.

Jednak najważniejszym wydarzeniem minionego roku było rozpoczęcie realizacji inwestycji w postaci budowy zakładu produkcyjnego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Łączna wartość przewidzianych nakładów finansowych związanych z budową i uruchomieniem zakładu wynosi ponad 33 mln zł, z tego do połowy przyszłego roku wydatki wyniosą ponad 25 mln zł. Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie obiekt produkcyjno-magazynowy o powierzchni prawie 8.000 m kw., znacząco też zwiększona zostanie baza produkcyjna Grupy.

Rozpoczęliśmy w miniony rok obrotowy w warunkach wysokiego, nienotowanego od wielu lat, poziomu cen surowców oraz kryzysu ekonomicznego. Pomimo tych czynników, jak również anomalii pogodowych pierwszych miesięcy roku 2013, Grupa osiągnęła rentowność netto nieznacznie tylko odbiegającą od okresu poprzedniego a wygenerowane z działalności środki finansowe pozwoliły na płynne zrealizowanie zaplanowanych inwestycji.