Światowa branża tworzyw sztucznych czeka na K 2010

Nanowypełniacze i dodatki na bazie nanotechnologii mogą nadać tworzywom sztucznym zupełnie nowe kombinacje cech, np. wtedy, kiedy wymagania odnośnie przejrzystości i elastyczności, współczynnika łamliwości i twardości, funkcjonalności powierzchni i właściwości materiałowych, izolacyjności i przewodności elektrycznej stoją w zupełnej sprzeczności. Do zmian możliwych do uzyskania dzięki dodatkom w nanoskali zalicza się poprawę właściwości reologicznych, które ułatwiają przetwarzanie tworzyw i jednocześnie nadanie im takiej przewodności, która zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Zyskujemy także efekt lotosu czyli samoczyszczące się powierzchnie tworzyw.

Przytoczone powyżej przykłady zastosowań pokazują wyraźnie, że światowy przemysł tworzyw sztucznych – złożony z produkcji tworzyw, maszyn i przetwórstwa tworzyw – pomimo aktualnego, spowodowanego ogólnym kryzysem finansowym i gospodarczym zastoju rozwija się bardzo intensywnie. W uzasadniony sposób zalicza się do branż rozwojowych z wielką przyszłością.

Światowa branża tworzyw sztucznych czeka na targi K 2010


W 2008 r. Stowarzyszenie Producentów PlasticEurope oszacowało światową produkcję tworzyw sztucznych na 245 milionów ton. Odpowiada to spadkowi produkcji o 6 proc. w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to doliczono się 260 milionów ton. Drastyczne spadki branża zanotowała przede wszystkim w trzecim i czwartym kwartale 2008 r., kiedy nastąpiło załamanie światowej koniunktury i przetwórcy zaczęli redukować swoje zapasy magazynowe i kiedy rynek wszystkich tworzyw sztucznych gwałtownie kurczył się w nieznanym dotychczas rozmiarze.

Jednak to załamanie z roku 2008 nic nie zmienia w długookresowej historii rozwoju branży tworzyw sztucznych. Krótkie spojrzenie wstecz pozwala to dostrzec: łączna produkcja tworzyw sztucznych w roku 2008, tj. wspomniane już 245 milionów ton, odpowiada przyrostowi średnio o 9 proc. rocznie od 1950 r. Z tych 245 milionów ton, 215 milionów to surowce, czyli materiały, które zostaną przetworzone na wyroby z tworzyw sztucznych. Pozostałe 30 milionów ton wykorzystuje się do produkcji powłok, klejów, emulsji, lakierów lub farb.

Od wielu lat kraje Azji i Oceanii są największymi producentami tworzyw sztucznych w świecie. Z udziałem 37 proc. znalazły się one na pierwszym miejscu listy rankingowej światowej produkcji tworzyw sztucznych. Następna jest Europa z udziałem 25 proc., potem kraje NAFTA – 23 proc. Wielkość produkcji na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz w Afryce nawet w 2008 r. dzięki rozbudowie mocy produkcyjnych wzrosła o 8 proc.

W sytuacji gdy w ubiegłych latach zdolności wytwórcze producentów tworzyw były całkowicie wykorzystywane, a w niektórych przypadkach nawet za małe, to w połowie 2008 r. sytuacja uległa gwałtownej zmianie. Wytwórcy zareagowali na załamanie popytu w różny sposób: przyśpieszali planowane remonty, czasowo lub trwale wyłączali niektóre linie lub zamykali nawet niektóre zakłady produkcyjne. Zamykanie dotyczyło jednak przede wszystkim starszych, małych lub mało efektywnych instalacji na raczej nasyconych rynkach.

Bilety na K 2010 w Plastech.pl
Podczas K 2010 hale targowe otwarte będą w godzina 10 – 18.30. Jednodniowy bilet wstępu to koszt 55 euro - dla uczniów i studentów jest to 15 euro. Cena biletu trzydniowego wynosi 120 euro. Plastech.pl we współpracy z firmą A.S. Messe Consulting, wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy Messe Düsseldorf GmbH, prowadzą przedsprzedaż biletów i katalogów na targi K 2010.

Co ważne, bilety kupione za naszym pośrednictwem będą tańsze niż ich podana i oficjalna cena. Zamawiając bilet u nas za jednodniowy zapłaci się 49 euro (a nie 55 euro), za trzydniowy 108 euro (a nie 120 euro).