Światowa branża tworzyw sztucznych czeka na K 2010

Światowa branża tworzyw sztucznych… Branża tworzyw sztucznych przygotowuje się do największej branżowej imprezy wystawienniczej – targów K 2010 w Düsseldorfie. Z tej okazji prezentujemy wystąpienie Petera Ortha, członka rady wystawców K 2010. Na specjalnej konferencji w Warszawie opowiadał on o aktualnej sytuacji w przemyśle tworzyw sztucznych oraz wskazywał na najciekawsze rozwiązania, które czekają na wystawców i gości, którzy w na przełomie października i listopada przyjadą do Niemiec na K 2010.

Od prawie stu lat dla tworzyw sztucznych znajdują się nowe, fascynujące i zdumiewające zastosowania. Kilkadziesiąt lat temu były to folie do pakowania, izolacje przewodów elektrycznych czy telefony stacjonarne. Dzisiaj są to mikrokształtki do kateterów kardiologicznych i chirurgii mało inwazyjnej. Za kilka lat będą to być może energooszczędne diody świetlne i zwijane wyświetlacze, które pozwolą na kolejne skoki technologiczne. Dopiero dzięki nowoczesnym tworzywom sztucznym ludzkość może osiągać nowe korzyści. Tworzywa sztuczne odgrywać będą kluczową rolę w wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych: od łopat wirników do siłowni wiatrowych, które wykonać można tylko i wyłącznie w technologii kompozytów z włókien sztucznych, przez membrany w ogniwach paliwowych aż po elementy fotowoltaniki, które z pomocą techniki tworzyw sztucznych w wielkim stylu mają być drukowane na foliach. Jak zatem widać spektrum zastosowań tworzyw sztucznych w energetyce jest ogromnie szerokie.

Światowa branża tworzyw sztucznych czeka na targi K 2010


Tworzywa sztuczne mają także pewną ukrytą właściwość, która nie jest uwidoczniona w żadnej karcie informacyjnej i na żadnym produkcie: są niezwykle efektywne energetycznie. Są one kluczem do technologii surowcowo i materiałowo oszczędnych. I tak zastosowanie tworzyw sztucznych przynosi np. olbrzymie korzyści w izolacji termicznej budynków czy też w transporcie dzięki lekkim konstrukcjom w samochodach, autobusach, pociągach i samolotach.

Aktualne studium „Denkstatt”, austriackiej firmy doradczej w sprawach trwałego rozwoju, pokazało, że tworzywa sztuczne w czasie stosowania i recyklingu pozwalają zaoszczędzić od pięciu do dziesięciu razy więcej CO2, niż wyemitowano w czasie ich produkcji. Analizy zakładają, że stosunek ten do 2020 r. będzie można zwiększyć do 9 - 15 razy, gdyż produkcja i efektywność wyrobów z tworzyw sztucznych ma się stale poprawiać.

Jak wyjaśniano podczas szczytu klimatycznego w Kopenhadze u ubiegłym roku zastosowanie tworzyw sztucznych odgrywa bardzo ważną rolę w walce ze zmianami klimatu. Okazuje się, że gdyby tam gdzie to możliwe zamienić tworzywa na materiały tradycyjne, to w samej Europie powstałoby rocznie 120 milionów ton gazów cieplarnianych, tj. o 50 proc. więcej niż obecnie, a zużycie energii wzrosłoby o 46 proc. do 2300 teradżuli (TJ). Same tylko aktualne oszczędności uzyskiwane dzięki zastępowaniu tradycyjnych materiałów tworzywami sztucznymi odpowiadają rocznej emisji CO2 w Belgii. Europejska emisja gazów cieplarnianych jest już znacznie redukowana dzięki zastosowaniu nowoczesnych tworzyw sztucznych. Przyczyniają się one w 38 proc. do uzyskania pierwotnych celów konferencji w Kioto 15 krajów UE lub w 15 proc. do realizacji celów UE na rok 2020, czyli do zmniejszenia emisji CO2 o 780 milionów ton. Bez tworzyw sztucznych cele Kioto byłyby po prostu nie do osiągnięcia.

Czytaj więcej:
Targi 1280
Rynek 1101