Światowy rynek kaprolaktamu w cieniu kryzysu

Światowy kryzys uderzył w całą branżę chemiczną. Wśród jego ofiar znalazł się także rynek kaprolaktamu. Końcówka ubiegłego roku to znaczne załamanie tego sektora. Pojawiają się jednak symptomy, które pozwalają wierzyć w odbicie już w najbliższych miesiącach.

Kaprolaktam to organiczny związek chemiczny należący do grupy cyklicznych amidów lub laktamów. Jest półproduktem przeznaczonym m.in. do produkcji poliamidu 6. PA 6 jest natomiast wykorzystywany w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Obecnie głównymi zastosowaniami kaprolaktamu jest produkcja włókien poliamidowych oraz technicznych żywic poliamidowych stosowanych głównie w motoryzacji, elektrotechnice i w ramach wytwarzania folii opakowaniowych. Kaprolaktam jest produkowany z trzech różnych surowców: benzenu, fenolu lub toluenu. Ponadto przy jego produkcji, jako produkt uboczny, powstaje siarczan amonu.

Końcówka ubiegłego roku to duże załamanie na światowym rynku kaprolaktamu. Sytuację odczuły wszystkie spółki działające w tym sektorze.

Problemy na rynku kaprolaktamu i innych tworzyw konstrukcyjnych zaczęły się późnym latem 2008 r. na rynku azjatyckim wraz z zakończeniem Olimpiady w Pekinie. Wystąpiła znaczna nadprodukcja tego surowca w tamtym regionie. Azja jest największym globalnym konsumentem kaprolaktamu. Do tego doszła jeszcze słaba kondycja europejskich wytwórców poliamidów, do produkcji których wykorzystuje się kaprolaktam.

Początek głębokiej zapaści zaczął się jednak dopiero w momencie wybuchu drugiej fali światowego kryzysu finansowego, która miała miejsce wczesną jesienią 2008 r. Nastąpiło połączenie trzech mechanizmów rynkowych. Pierwszym fundamentalnym czynnikiem był znaczny spadek popytu na tworzywa sztuczne przez producentów samochodów, AGD, tekstyliów, głównie w Azji. Drugim elementem było znaczne ograniczenie dostępności kredytu, które spowodowało zmniejszanie zapasów w całym łańcuchu produkcyjnym w celu uwolnienia gotówki. Trzecim czynnikiem było załamanie na rynku ropy naftowej. Nastąpił spadek w okresie ostatniego półrocza z 143 USD/bbl do 45 USD/bbl obecnie.