Świetlana przyszłość recyklingu

Świetlana przyszłość recyklingu…

Rozmowa z Tomaszem Mikulskim, prezesem firmy ML Sp. z o.o.

"Regranulat przyszłości", "recyklat przyszłości" - produkty o jakiej charakterystyce przychodzą panu na myśl, gdy słyszy pan te hasła?

Przede wszystkim wyobrażam sobie, że regranulaty w wielu zastosowaniach, w licznych gałęziach przemysłu, będą używane zamiennie z tworzywami pierwotnymi. Stanie się to dopiero w momencie, gdy ich jakość będzie równa oryginalnym produktom z petrochemii. I wydaje się, że dopóki nie uda nam się osiągnąć tego poziomu jakości, to nie będziemy mogli mówić o stuprocentowym wykorzystaniu recyklatu jako "regranulatu przyszłości".

Jednak są pewne obiektywne przeszkody, które sprawiają, że daleko nam do porównywania surowców pierwotnych z tworzywami z recyklingu.

Recyklaty zazwyczaj nie występują w formie naturalnej (bezbarwny kolor), a jeśli już, to jest to bardzo mały odsetek. De facto w przypadku recyklingu mechanicznego pozyskanie "naturalnego" odpadu z tworzyw sztucznych z rynku nie jest łatwe. W związku z tym jednym z ważniejszych problemów jest kwestia koloru, którego oczekuje klient chcący wykorzystać recyklat - często eliminuje to w 100% możliwość zastosowania recyklatu jako zamiennika tworzywa pierwotnego.

Na co zatem będziemy mogli docelowo liczyć?

Zapytała pani, jaki powinien być regranulat przyszłości. Przede wszystkim kompatybilny i spełniający wymogi wykorzystania np. do kontaktu z żywnością. Na dziś jest to bardzo trudne do zrealizowania; nawet UE w przypadku PP czy PE nie ma obecnie wytycznych, jaki regranulat będzie akceptowany. Szczerze powiem, że regranulat przyszłości to taki, który wydaje się na tę chwilę do osiągnięcia tylko jako produkt recyklingu chemicznego. Ten typ recyklingu daje nam bowiem możliwość pozyskania materiału w pierwotnej postaci i dlatego jego możliwości zastosowania są dużo szersze niż materiału z recyklingu mechanicznego.

Właśnie: a co z przyszłością samego recyklingu? Jak wiadomo, obecnie wyróżniamy m.in. recykling mechaniczny, termiczny, chemiczny…

Biorąc pod uwagę 2 rodzaje recyklingu - mechaniczny i chemiczny - myślę, że bardzo duże pole do popisu nadal jest w obszarze recyklingu chemicznego, traktującego wybiórczo poszczególne rodzaje odpadów. Chociaż ja w sensie praktycznym tego recyklingu nie znam, to czytając, w jakim kierunku się rozwija, uważam że w tej technologii jest największy potencjał, jeśli chodzi o uzyskanie regranulatu najwyższej jakości. Przede wszystkim pozwala wykorzystać odpady, które nie będą nadawały się do przetwórstwa w recyklingu mechanicznym. I to wydaje się bardzo dobrym kierunkiem, który moim zdaniem będzie się prężnie rozwijał.

Natomiast sporo będzie zależało od kwestii m.in. opłacalności (zależnej od popytu) i przepisów, jakie będą wdrażane i w ramach których branża będzie funkcjonować.

totottottt

Czy uważa pan, że za 10-20 lat możliwe będzie wynalezienie całkiem nowej metody recyklingu, która zrewolucjonizuje branżę, czy raczej wyczerpaliśmy już pomysły w tym obszarze i to te istniejące rodzaje recyklingu będą po prostu ulepszane?

Recykling chemiczny pozostawia duży ślad węglowy i aktualnie to stanowi chyba największą przeszkodę w otwartym mówieniu o tym, że jest to recykling przyszłości. Ale, według mnie, powinno to ulec zmianie. Tak samo jak w procesach recyklingu mechanicznego, efektywność energetyczną da się tu z powodzeniem uzyskać. Biorąc pod uwagę ostatnie dziesięciolecia, recykling mechaniczny nie był przecież dziedziną, w której prym wiodły firmy zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Można powiedzieć, że jest to obszar do niedawna wręcz "uśpiony" w przedsiębiorstwach produkujących maszyny do przetwórstwa tworzyw. Tak naprawdę recykling ten zaczął się dziś mocno rozwijać głównie dzięki innowacyjnym producentom maszyn do recyklingu. Wiele firm bardzo intensywnie inwestuje w swoje działy rozwoju, a to powoduje, że recykling mechaniczny zacznie mocno się rozwijać - a co za tym idzie, że da się uzyskiwać z gorszej jakości materiałów lepsze produkty końcowe.

Trend jest zatem bardzo dobry, natomiast w jakim kierunku to zmierza i czy będzie możliwe wynalezienie całkiem nowej metody… Ja jestem co do tego przekonany, ponieważ potrzeba jest matką wynalazków. Na pewno jestem bliższy stwierdzenia, że bardziej zrewolucjonizuje się recykling chemiczny niż mechaniczny, aczkolwiek ten, będąc w "uśpieniu" przez przynajmniej ostatnie 20 lat, zdaje się mieć przed sobą świetlaną przyszłość.

ML Polyolefins, patrząc na swoją działalność przyszłościowo, aktywnie wdraża innowacje do procesów przetwórczo-produkcyjnych. Proszę powiedzieć, jakie nowe rozwiązania, technologie, planujecie zacząć wykorzystywać w najbliższym czasie.

Aktualnie najwięcej czasu poświęcamy analizie wykorzystania AI w naszym przedsiębiorstwie. To kierunek, który wydaje nam się dawać duże możliwości wręcz skokowego rozwoju, ze względu na swoją innowacyjność.

Fascynuje mnie możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennej pracy przedsiębiorstwa. Wydaje się, że to potężne narzędzie, które najprawdopodobniej już niedługo pozwoli w znaczący sposób poprawiać efektywność na wielu płaszczyznach oraz umożliwi wsparcie pracowników biurowych - przede wszystkim w monotonnych, czy też wymagających dogłębnej analizy procesach. Jeżeli umiejętności, wieloletnie doświadczenie pracowników i ludzką kreatywność wspomożemy technologią, to jestem przekonany, że pewne procesy w przedsiębiorstwie zyskają przyspieszenia.


Czytaj więcej:
Wywiad 295
Recykling 1057