Święto Pracowników w ZAT S.A.

Spotkanie z przedstawicielami Nafty Polskiej, parlamentarzystami i władzami województwa.

Prywatyzacji ZAT S.A. w kontekście zaktualizowanej Strategii dla WSCh i obecnego standingu Firmy poświęcone było spotkanie z udziałem przedstawicieli Nafty Polskiej S.A. , władz wojewódzkich i parlamentarzystów ziemi tarnowskiej. Spotkanie odbyło się w Zakładach Azotowych, w piątek, 1 października, tuż przed inauguracją Święta Pracowników. Na zaproszenie Zarządu Firmy w ZAT S.A. gościli: przedstawiciele Nafty Polskiej S.A. sprawującej nadzór właścicielski nad ZAT S.A.: prezes Krzysztof Żyndul i dyrektor Wojciech Konarski, wojewoda małopolski - Ryszard Półtorak oraz wszyscy parlamentarzyści ziemi tarnowskiej: Mieczysław Mietła, Józef Sztorc, Marian Curyło, Mariusz Grabowski, Aleksander Grad, Krzysztof Janik, Barbara Marianowska, Andrzej Skrzyński, Wiesław Woda. Zarząd ZAT S.A. zaprezentował stanowisko tarnowskich Azotów w sprawie zaktualizowanej Strategii i rekomendowanych rządowi ścieżek realizacyjnych. Wskazując jako preferowane obecnie przez ZAT S.A. rozwiązanie - prywatyzację całości Firmy z udziałem Anwil S.A.- podkreślił konieczność szybkich decyzji w tej sprawie ze strony MSP. Zarząd zwrócił się do parlamentarzystów ziemi tarnowskiej z apelem o skuteczny lobbing na rzecz takich rozwiązań zaznaczając, iż deklaracje prowadzenia lobbing zapowiedzieli już parlamentarzyści z województw: kujawsko-pomorskiego i opolskiego, czyli województw, gdzie zlokalizowane są: Anwil S.A. i Zakłady Azotowe w Kędzierzynie (deklaracja złożona podczas spotkania wyjazdowego Sejmowej Komisji Skarbu, 28 września br).

O potrzebie zdecydowanych działań rządu w kierunku prywatyzacji WSCh mówił w Tarnowie prezes Nafty Polskiej S.A. Odpowiadając na pytania parlamentarzystów Prezes Żyndul potwierdził zainteresowanie Anwilu prywatyzacją Tarnowa i zaapelował do posłów o sprawne przeprowadzenie debaty parlamentarnej dotyczącej prywatyzacji.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8