Synthos z dużym zyskiem w trzecim kwartale

Synthos z dużym zyskiem w trzecim kwartale
W piątek raport finansowy za trzeci kwartał br. przedstawiła spółka Synthos. Z opublikowanych zestawień wynika, iż choć w raportowanym okresie przychody ze sprzedaży były niższe niż w analogicznym okresie ub.r. (1,23 mld zł wobec 1,31 mld zł w III kw. 2013 r., spadek o 6 proc.), to znacznie wzrósł zysk operacyjny, który wyniósł 139,7 mln zł (wobec 90,6 mln zł w III kw. ub.r., wzrost o 54 proc.). Tylko o 6 pkt. proc. mniejszy był wzrost zysku netto, który wyniósł 122,3 mln zł (wobec 82,4 mln zł w III kw. 2013 r., wzrost o 48 proc.).

Podobny trend można zauważyć analizując dane za trzy kwartały br. W ciągu dziewięciu miesięcy br. przychody Synthosu wyniosły 3,58 mld zł (wobec 3,9 mld zł r/r, spadek o 8 proc.), zaś zysk operacyjny - 392 mln zł (wobec 348,4 mln zł r/r, wzrost o 12,5 proc.). Nieznacznie spadł natomiast zysk netto, osiągając wartość 291,2 mln zł (wobec 306,4 mln zł r/r, spadek o 5 proc.).

Jak czytamy w komentarzu do wyników, w ocenie spółki III kwartał 2014 roku był pełnym wyzwań okresem. Choć bowiem widać było poprawę koniunktury w Europie i USA w przemyśle samochodowym, to odczuwane też były negatywne czynniki rynkowe.

Wspomnianą poprawę koniunktury w europejskim przemyśle motoryzacyjnym widać w zestawieniach stowarzyszenia ACEA - we wrześniu br. sprzedaż samochodów osobowych w UE wzrosła po raz trzynasty z rzędu. Liczba rejestracji nowych aut wzrosła o 6,4 proc. w stosunku rocznym do 1,2 mln sztuk, zaś w okresie styczeń-wrzesień 2014 roku sprzedaż była większa o 6,1 proc. niż przed rokiem i wyniosła łącznie 9,6 mln sztuk. Największy wzrost odnotowano w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Popyt na rynkach opon na wymianę w Europie (za wyjątkiem opon rolniczych) spółka ocenia jako stabilny w porównaniu z ubiegłym rokiem. W przypadku samochodów osobowych wzrost w III kwartale 2014 roku wyniósł 1 proc. Tymczasem w przypadku opon rolniczych w raportowanym okresie zanotowano spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem o 9 proc.

Spółka zwraca uwagę na niskie ceny butadienu mające ostatecznie niekorzystny wpływ na uzyskiwane marże na kauczukach syntetycznych, a w konsekwencji na wyniki finansowe Synthosu.

Negatywnym czynnikiem było niższe niż oczekiwano tempo rozwoju Chin. Ta zmienna powodowała ograniczenie możliwości generowania zysków dla europejskich producentów kauczuków syntetycznych.

Niskie było także tempo wzrostu wartości produkcji sprzedanej budownictwa - IBnGR szacuje je na 1,3 proc. Jest to najniższe kwartalne tempo wzrostu odnotowane w tym sektorze w 2014 roku. Choć osłabienie koniunktury w sektorze
budowlanym traktować należy jako przejściowe, to spółka zwraca uwagę na głębokość tego osłabienia. Miało ono wpływ na wyniki segmentu dyspersji oraz styrenowych tworzyw izolacyjnych (głównie EPS).

Z drugiej strony, w III kwartale 2014 roku ceny podstawowych gatunków polistyrenów, tj. polistyrenu GPPS oraz HIPS pozostawały pod wpływem wysokich cen styrenu. Sytuacja ta sprzyjała uzyskiwaniu satysfakcjonujących marż.