System Plan-de-CAMpagne – wersja 4.3

System Plan-de-CAMpagne –…
Na rynku pojawiła się właśnie najnowsza wersja programu Plan-de-CAMpagne 4.3 . Jest to nowoczesny system klasy ERP służący do zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania produkcji. W naszym kraju system wprowadza firma Datacomp.

Dzięki modułowej budowie może być on dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Przeznaczony jest głównie dla firm produkujących formy wtryskowe, maszyny do przetwórstwa, a także zajmujące się obróbką tworzyw, metali, konstrukcji stalowych. Dzięki wprowadzeniu nowej jednostki „m3” istnieje możliwość pracy programu także w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem drzewnym i kamieniarskim.

Najwięcej zmian w nowej wersji Plan-de-CAMpagne wprowadzono w statusie kalkulacji. Jest on teraz w pełni konfigurowalny i posiada możliwość modyfikacji. W unowocześnionej wersji nadawanie statusów kalkulacji w pełni opiera się o sytuacje oraz konkretne czynności (działanie przyczynowo – skutkowe) wykonywane w systemie PDC.

Plan-de-CAMpagne – wersja 4.3<br />


Oprócz tego możliwe jest także automatyczne obniżanie statusów, rozróżnianie statusów dla zleceń pod klienta i dla wewnętrznej produkcji na magazyn. Ostatnią zmianą w statusie kalkulacji jest nadanie praw użytkownikom do modyfikacji statusów. Dzięki temu udoskonaleniu użytkownik jest w stanie zdefiniować własne workflow firmy.

W wersji PDC 4.3 został wprowadzony do sprzedaży nowy moduł „Serwisowanie”. Zawiera on funkcje wykonywania przeglądów oraz pozwala na kontrolę nad serwisami maszyn.

Pozostałe modyfikacje wprowadzone w wersji Plan-de-CAMpagne 4.3 to:
• Automatyczne wystawanie faktur w partiach
• Możliwość rozliczania materiałów bez dodatkowych przetworzeń i rekalkulacji
• Możliwość używania oddzielnych stawek dla operacji dla czasu przygotowawczego
• Możliwość tworzenia nowych tabel użytkowników
• Możliwość definiowania dowolnych przedrostków przed imionami i nazwiskami dzięki dodaniu tabeli przedrostków
• Automatyczne dopasowywanie okien programu PDC do zmiany rozdzielczości ekranu
• Udoskonalenie kopiowania w nowym edytorze raportów danych z Supreportów do głównej części szablonu
• Możliwość tworzenia wykresów w nowym edytorze raportów
• Udostępnienie standardowych raportów przedstawiających możliwość podglądu graficznego (wykresy) podstawowych czynności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Efektywne zastosowanie programu Plan-de-CAMpagne pozwala na planowanie produkcji i gospodarki magazynowej, wgląd w produkcję w czasie jej trwania oraz analizę po jej zakończeniu, elastyczne połączenie z systemami księgowymi i programami CAD/CAM, tworzenie przewodników produkcyjnych, kontrolę terminów dostaw itd. Wykonanie aktualizacji do wersji 4.3 zwiększa jeszcze efektywność oraz funkcjonalność systemu.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 289