Systemy ERP kluczem do zrównoważonego rozwoju firm

Systemy ERP kluczem do zrównoważonego…

Jaką rolę systemy ERP odgrywają przy obliczaniu, monitorowaniu i raportowaniu śladu węglowego przedsiębiorstw?

Cyfryzacja i neutralność klimatyczna nie wykluczają się wzajemnie, wręcz przeciwnie, są ze sobą ściśle powiązane. Zrównoważone i efektywne zarządzanie emisją dwutlenku węgla bezsprzecznie wymaga wprowadzenia zaawansowanej cyfryzacji. W systemach ERP przechowywane są wszystkie istotne dane przedsiębiorstwa, czyniąc je centralnymi bazami danych i procesów. Dlatego, obok MES i TMS (systemów zarządzania transportem), odgrywają one kluczową rolę w obliczaniu i monitorowaniu emisji gazów cieplarnianych.

Cele klimatyczne Unii Europejskiej i Niemiec

Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 65% do 2030 roku w stosunku do roku 1990 to ambitny cel klimatyczny Niemiec. Aby go osiągnąć, w ciągu najbliższych 10 lat trzeba będzie zaoszczędzić 372 megatony dwutlenku węgla. Ten ambitny program społeczno-polityczny sprawił, że systemy ERP i Business Intelligence stały się centralnymi narzędziami do poprawy efektywności ekologicznej i realizacji celów ochrony środowiska. Odnosi się to w szczególności do zarządzania emisją dwutlenku węgla.

Od 2024 roku znaczna większość przedsiębiorstw będzie ustawowo zobowiązana do raportowania swojego śladu węglowego. Już dziś banki, biegli referenci i inne instytucje skutecznie wywierają nacisk na gospodarkę w zakresie ochrony środowiska. Neutralność klimatyczna i zarządzanie emisją dwutlenku węgla stawia wiele małych i średnich przedsiębiorstw przed nowymi wyzwaniami.

Pomyślne wdrażanie cyfrowego zarządzania zrównoważonym rozwojem

Współpraca na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa

Wszystkie obszary przedsiębiorstwa, od księgowości poprzez technologię, sprzedaż, zakupy i produkcję aż do serwisu mają wpływ na bilans dwutlenku węgla. Dlatego zarządzanie emisją CO2 musi stać się celem strategicznym całej organizacji. Kluczowe procesy nieodłącznie związane ze śladem węglowym to: analiza, redukcja, kompensacja i komunikacja.

Ogromne znaczenie ma przy tym dostępność poprawnych i kompletnych danych. System ERP jako tzw. Single Source of Truth stanowi podstawę do przeprowadzania wszelkich analiz i podejmowania odpowiednich środków w zakresie całościowego zarządzania emisją dwutlenku węgla, aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez:

  • Ciągłe śledzenie emisji CO2
  • Opracowanie strategii redukcji emisji
  • Wdrażanie środków zapobiegawczych
  • Nadzorowanie zmian emisji

Dane dostępne w systemie ERP są analizowane przez różne oprogramowania wyspecjalizowane w śledzeniu emisji, do których zaliczane są m.in. Planetly, Klima, Metrix lub PlanA. Obliczanie emisji dwutlenku węgla spełnia przy tym wymogi standardów GRI, DNK, SBTi i EU Taxonomy. Na tej podstawie tworzony jest bilans CO2 i definiowany ślad węglowy.

System ERP jako stabilny fundament

Wiele systemów ERP znajduje się obecnie w fazie przeprowadzania krytycznych zmian technologicznych. Przechodzą one ewolucję od klasycznego do inteligentnego systemu ERP, kończąc na w pełni zautomatyzowanym systemie. Poprzez adaptowanie systemów na potrzeby technologii chmury i platform stają się one coraz bardziej kognitywne i de facto inteligentne. Coraz częściej wykorzystywane są w tym celu algorytmy sztucznej inteligencji.

erp-kognitywny

System ERP + dla średnich przedsiębiorstw produkcyjnych wraz z narzędziami do analityki i raportowania, planowania korporacyjnego, zarządzania zaopatrzeniem, zarządzania produkcją, zarządzania jakością, zarządzania dostępem zarządzania energią, rejestracji czasu pracy

Polska, 65-021 Zielona Góra, Generała Jarosława Dąbrowskiego 1