Systemy ERP kluczem do zrównoważonego rozwoju firm

Przeprowadzanie całościowych, ukierunkowanych analiz emisji dwutlenku węgla

Przy zarządzaniu emisją dwutlenku węgla rozróżnia się bezpośrednią, własną emisję i pośredni ślad węglowy. Ślad węglowy to z jednej strony emisja związana z zakupioną energią, a z drugiej strony całe spektrum emisji wzdłuż łańcucha logistycznego wraz ze wszystkimi działaniami przygotowawczymi. Sposób przygotowania takiego bilansu przedstawia następująca grafika:

bilans

Zintegrowane zarządzanie emisją dwutlenku węgla w połączeniu z systemem ERP, będącym punktem sterowania całego łańcucha wartości, może poprowadzić przedsiębiorstwa do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Bazując na danych ERP, MES i TMS, system wyspecjalizowany w szukaniu potencjałów redukcji emisji gazów cieplarnianych może przeprowadzać obszerne analizy aktualnej emisji dwutlenku węgla. Następnie, z pomocą systemu ERP, możliwa jest redukcja emisji we wszystkich istotnych obszarach działalności.

Do obszarów tych należą sterowanie łańcuchem dostaw i planowanie produkcji, jak również planowanie zbytu, zarządzanie flotą pojazdów, systemy transportowe oraz wszystkie działania w sprzedaży. Przykładem może być wymiana wszystkich prefabrykatów obciążonych wysoką emisją dwutlenku węgla na produkty ze znacznie lepszym ekobilansem. Przedsiębiorstwa mogą w dużym stopniu redukować zasoby poprzez wdrażanie skonsolidowanych procesów operacyjnych, zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego i zużycia papieru, ograniczenie wyjazdów służbowych, oszczędne wykorzystanie materiałów produkcyjnych i opakowaniowych oraz środków pomocniczych, jak również recykling odpadów.

Ponadto, dzięki optymalizacji planowania zbytu i dyspozycji materiałów można uniknąć nadprodukcji. W ten sposób producenci mogą realizować całościowe bilansowanie i śledzenie emisji dwutlenku węgla oraz wdrażać środki zapewniające redukcję emisji i kompensację śladu węglowego.

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną przynajmniej początkowo trzeba korzystać z możliwości kompensacji, takich jak np. przekazywanie ustalonych środków na ponowne zalesianie lasów deszczowych, tworzenie torfowisk i humusu, z własnej inicjatywy lub poprzez wyspecjalizowane organizacje. Przedsiębiorstwa coraz bardziej zwracają uwagę na efektywność środowiskową swoich partnerów biznesowych, ponieważ nieodpowiedni partner może negatywnie wpłynąć na własne wyniki. Przykładem mogą tu być nabywane prefabrykaty, które posiadają bardzo ujemny ślad węglowy.

Ustalanie standardów cyfrowych ze wsparciem polityki

Do udziału w warsztatach na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw obok producentów systemów ERP, jak np. proALPHA, zaproszono także niemieckie Ministerstwo Ochrony Środowiska wraz z politykami z lokalnych urzędów zajmujących się ochroną środowiska. Okazało się jednak, że politykom i urzędnikom często brakuje wiedzy o aplikacjach i danych wykorzystywanych przez sektor przedsiębiorstw produkcyjnych.

Natomiast wielu producentów i dostawców oprogramowania nie jest wystarczająco poinformowana o obowiązujących wymaganiach z zakresu zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej. Dlatego w przyszłości współpraca pomiędzy dostawcami oprogramowania dla biznesu, Ministerstwem Ochrony Środowiska i przedsiębiorstwami produkcyjnymi powinna zostać zintensyfikowana w formie kolejnych spotkań.

Dla dostawców systemów ERP najważniejsze jest zapewnienie integracji istotnych źródeł danych wzdłuż łańcucha wartości przedsiębiorstwa wraz z łańcuchem dostaw i kanałami sprzedaży, aby w szczególności firmy produkcyjne mogły wykorzystywać specyficzne rozwiązania do śledzenia emisji dwutlenku węgla.

System ERP + dla średnich przedsiębiorstw
 

System ERP + dla średnich przedsiębiorstw produkcyjnych wraz z narzędziami do analityki i raportowania, planowania korporacyjnego, zarządzania zaopatrzeniem, zarządzania produkcją, zarządzania jakością, zarządzania dostępem zarządzania energią, rejestracji czasu pracy

Polska, 65-021 Zielona Góra, Generała Jarosława Dąbrowskiego 1

Reportaże

Forum