Systemy ERP kluczem do zrównoważonego rozwoju firm

Status zrównoważonego rozwoju przemysłu produkcyjnego

Branża jest w stanie gotowości. Mimo to kwestia zrównoważonego rozwoju i konieczność śledzenia emisji dwutlenku węgla nie osiągnęły jeszcze wymaganego statusu wśród dostawców oprogramowania i przedsiębiorstw produkcyjnych. Standardowe powiązanie wszystkich źródeł danych istotnych do analizy emisji dwutlenku węgla oraz integracja aplikacji takich jak Business Intelligence są kluczowe dla zarządzania emisją CO2. Na tej podstawie można podejmować odpowiednie kroki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w produkcji. W wyniku badań przeprowadzonych wśród dostawców i użytkowników oprogramowania, w ramach projektu "Cyfrowe narzędzia sterujące zarządzaniem zrównoważonym rozwojem" na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, stwierdzono:

  • Nie tylko wśród dostawców oprogramowania, lecz także wśród przedsiębiorstw produkcyjnych odnotowano potrzebę wprowadzania standardów, np. do obliczania bilansów klimatycznych.
  • Życzeniem przedsiębiorstw jest łatwa integracja różnych rozwiązań.
  • Natomiast dostawcy oprogramowania z przykrością stwierdzają, że klienci często nie wykorzystują w pełni oferowanych funkcji do zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Zwiększająca się liczba ustawowych wymogów i rosnąca świadomość zmian klimatycznych i związanych z nimi potrzeb po stronie konsumentów są napędem dla przedsiębiorstw do szybkiej transformacji własnych procesów w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. Inteligentne systemy ERP w swojej funkcji jako Process Hub i Single Source of Truth oraz jako łącznik pomiędzy różnymi rozwiązaniami specjalistycznymi do śledzenia emisji dwutlenku węgla w niedalekiej przyszłości zaoferują nowe rozwiązania technologiczne do realizacji całościowego zarządzania emisją CO2.

Jakie szanse wiążą się ze zrównoważonym rozwojem?

Produkcja realizująca założenia zrównoważonego rozwoju szybko zyskuje na znaczeniu. Dla rosnącej liczby przedsiębiorstw zrównoważony rozwój stał się celem strategicznym. Ponadto wiele firm coraz większą wagę przykłada do własnej odpowiedzialności społecznej (Corporate Social Responsibility).

3 kluczowe aspekty

Przy omawianiu tematu zrównoważonego rozwoju ważną rolę odgrywają tzw. trzy P: profit, pracownicy, planeta, czyli aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

Aspekty ekonomiczne

Zdobywanie nowych rynków i wzrost rozpoznawalności nowych produktów i usług zaliczane są do najistotniejszych celów marketingowych firm. Idea zrównoważonego rozwoju może przy tym z łatwością zostać włączona do założeń marketingu. Jeżeli kwestia finansowania tych założeń zostanie przedstawiona w odpowiednim świetle, inwestorzy nie będą zwlekać z przekazaniem odpowiednich środków. Dodatkowym źródłem synergii w tym obszarze może stać się cyfryzacja.

Aspekty społeczne

Cele przedsiębiorstwa coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowania potencjalnych klientów i pracowników. Znajduje to odzwierciedlenie podczas procesów rekrutacyjnych - firmy inwestujące w zrównoważony rozwój są cenione przez pracowników zainteresowanych innowacjami. Innowacje decydują przy tym nie tylko konkurencyjności danego przedsiębiorstwa, ale są również wkładem w rozwój całych społeczności.

Aspekty ekologiczne

Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla klientów przejrzystość procesów wzdłuż całego łańcucha wartości jest ważnym wskaźnikiem dla zrównoważonego rozwoju. Umożliwia to m.in. szczegółowe prześledzenie dróg transportu i warunków produkcji oraz ciągłe wprowadzanie ulepszeń. Również zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem ekologii odgrywa coraz istotniejszą rolę. Aktualnie wiele przedsiębiorstw operujących na globalną skalę ponownie ocenia lokalizację swoich oddziałów w kontekście ich oddziaływania na środowisko.

System ERP + dla średnich przedsiębiorstw produkcyjnych wraz z narzędziami do analityki i raportowania, planowania korporacyjnego, zarządzania zaopatrzeniem, zarządzania produkcją, zarządzania jakością, zarządzania dostępem zarządzania energią, rejestracji czasu pracy

Polska, 65-021 Zielona Góra, Generała Jarosława Dąbrowskiego 1

Reportaże

Forum