Sytuacja w branży faktoringu

Faktoring jest rozwiązaniem dla praktycznie każdej branży, pod warunkiem, że odbiór towaru, czy też wykonanie usługi, jest dobrze udokumentowane, a wierzytelności wynikające ze sprzedaży są bezsporne. Nie jest on ograniczony terytorialnie, może dotyczyć zarówno wierzytelności powstających w wyniku sprzedaży do odbiorców krajowych, jak i zagranicznych. Ułatwia również przedsiębiorcom współpracę z kontrahentami zagranicznymi oraz pozwala na przejęcie od klienta ryzyka wypłacalności odbiorców.

Jak tłumaczą fachowcy faktoring - zwłaszcza w obecnej sytuacji finansowej – może być ratunkiem dla przedsiębiorców, którym banki odmawiają kredytu.

Bankowcy szacują, że w tym roku banki będą miały aż o połowę mniej środków na kredyty dla firm niż w 2008 r. Brakuje im bowiem depozytów i obawiając się rosnącego ryzyka kredytowego, wciąż zaostrzają procedury przyznawania kredytów. Nie pomaga także rząd zwlekając z rozluźnieniem przepisów bankowych i gwarancjami kredytowymi dla przedsiębiorców.

Ograniczenie dostępu do kredytów przełoży się bezpośrednio na wzrost popularności faktoringu. - To sprawdzone na całym świecie narzędzie działa i w czasach kryzysu i hossy. Co szczególnie istotne w niepewnych czasach, faktoring jest nie tylko szybkim zastrzykiem gotówki, ale i świetnym zabezpieczeniem należności – dodaje Krzysztof Kuniewicz z Bibby Financial Services.

Jego zdaniem firmy faktoringowe będą wciąż finansować przedsiębiorców chętniej niż banki, ale rosnące ryzyko zarządzania należnościami oraz koszt uzyskania środków finansowych wpłynie bezpośrednio na oferowane produkty. Faktorzy wrócą do sprawdzonych już wzorców i odejdą od wynalazków takich jak np. 100 proc. zaliczki przy braku jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń. Można spodziewać się też powrotu do standardu: 80 proc. zaliczki, 20 proc. maksymalnej koncentracji portfela na jednym odbiorcy, rozproszenia portfela wierzytelności i kontroli kredytowej po stronie faktora.

Faktorzy będą pewnie zmuszeni także zastosować dodatkowe zabezpieczenia. Spadnie także dostępność faktoringu opartego o ubezpieczenie kredytu kupieckiego, bo firmy ubezpieczeniowe zaostrzyły kryteria i podniosły ceny ubezpieczenia należności także dla faktorów. Odbije się to na faktoringu bez regresu (wraz z cesją wierzytelności przechodzi na faktora także ryzyko niewypłacalności dłużnika) oraz faktoringu odwrotnym (w imieniu
klientów faktor reguluje zobowiązania wynikające z faktur wystawionych przez ich dostawców). - Rozwiązaniem jest wtedy zawsze faktoring z regresem, bo tańszy i w naszej firmie połączony jest z programem ochrony należności, co, szczególnie obecnie, jest opcją wartą rozważenia – kończy Krzysztof Kuniewicz.

Czytaj więcej: Faktoring 30 Rynek 828

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska

Marta_factor
Marta_factor

Wysłany: 2009-05-22 12:31:35Rynek faktoringowy jest najbardziej dynamicznym sektorem usług finansowych w Polsce, a tempo jego rozwoju jest imponujące. Firmy faktoringowe w Polsce na bieżąco rozwijają i dostosowują zakres usług do potrzeb rynku i właśnie te dwa elementy, czyli zwiększające się zapotrzebowanie „młodego” rynku na faktoring przy jednoczesnym coraz prężniejszym działaniu coraz większej liczby firm faktoringowych powoduje, iż obroty firm faktoringowych wzrastają z roku na rok.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat faktoringu i/lub nawiązać współpracę ze sprawdzonym faktorem– nie wahaj się skontaktować ze mną:

marta.factor@wp.plPozdrawiamMarta