Szansa na pieniądze z Unii Europejskiej

Prezentujemy główne założenia i cele programu IMPROVE, którego zadaniem jest doskonalenie strategii innowacyjnej firmy w celu zwiększenia szans na pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej. Z pomocy w ramach IMPROVE mogą skorzystać m.in. firmy z sektora MSP i działające w branży chemicznej, maszynowej i spożywczej.

Program IMPROVE "Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach" prowadzony jest w krajach europejskich w ramach inicjatywy Europe INNOVA.

Jego celem jest osiągnięcie wzrostu efektywności oraz wydajności doradztwa w zakresie zarządzania innowacjami w Europie. W Polsce koordynatorem programu jest Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym z Łodzi. Natomiast europejskim koordynatorem są dwa niemieckie instytuty: Fraunhofer Institute for Industrial Engineering (IAO) oraz A.T. Kearney. Nadzór nad projektem IMPROVE sprawuje Komisja Europejska, a jego zasięg obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Realizację projektu przewidziano na lata 2006 - 2010.

Inicjatywa umożliwia zainteresowanym przedsiębiorstwom wzięcie udziału w bezpłatnym badaniu poziomu innowacyjności.

Dzięki internetowemu narzędziu samooceny (self-assessment tool - SAT), właściciele i menadżerowie firm mogą sprawdzić, na jakim poziomie rozwoju innowacji znajduje się ich przedsiębiorstwo i porównać wyniki swoich firm z liderami europejskimi w swojej branży. Celem programu jest również wskazanie narzędzi do doskonalenia strategii innowacyjnej.

Dzięki udziałowi w programie firma może osiągnąć wiele korzyści. Do najważniejszych należą m.in. możliwość identyfikacji silnych i słabych stron przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania innowacjami (strategia, kultura i organizacja, czynniki kluczowe, cykl życia innowacji), bezpłatna pomoc konsultanta służąca usprawnieniu działalności i podniesieniu własnych umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami, a także możliwość pozycjonowania przedsiębiorstwa na tle firm krajowych i europejskich z danej branży oraz zwiększenie możliwości pozyskania dotacji UE przez przedsiębiorcę.

Zwiększenie możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej poprzez program IMPROVE można rozpatrywać na dwa sposoby.

Bezpośredni udział w programie zwiększa ilość punktów, jakie przedsiębiorca może otrzymać w trakcie weryfikacji merytorycznej przez instytucję zarządzającą danego programu. Jest to związane z tym, że program jest przykładem projektu międzynarodowego, odbywającego się równolegle w krajach Unii Europejskiej, a współpraca międzynarodowa wspierająca innowacyjność jest dodatkowo punktowana w programach unijnych. Co ważne może się nią poszczycić niewielu polskich przedsiębiorców.

Po drugie, można również mówić o pośrednim wpływie udziału w programie IMPROVE na możliwość pozyskania dotacji unijnych. Program został bowiem tak zaprojektowany, aby umożliwić przedsiębiorcom doskonalenie swojej strategii innowacyjnej, co jest równoznaczne z wpływem na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. W programach unijnych natomiast te przedsiębiorstwa, które obronią tezę o dążeniu do zwiększania swojej konkurencyjności, mają większe szanse na przyznanie unijnych środków.

Badanie poziomu innowacyjności w projekcie IMPROVE składa się z kilku etapów:
  • oceny podstawowej, która dostarcza informacji określających poziom zarządzania innowacjami w firmie i pozwala na szybką identyfikację obszarów wymagających poprawy,
  • oceny pogłębionej, czyli szczegółowej analizy przyczyn silnych i słabych stron firmy w zarządzaniu innowacjami pozwalającej dodatkowo na porównanie wyników z rezultatami uzyskanymi przez inne firmy z tej samej branży działające na rynku europejskim,
  • kompleksowego raportu wskazującego obszary przedsiębiorstwa, które wymagają poprawy i pomagającego na szybkie wdrożenie działań usprawniających zarządzanie innowacjami.
Z pomocy w ramach IMPROVE mogą skorzystać m.in. firmy sektora MSP, działające w przemyśle: chemicznym, farmaceutycznym, technologii informacyjno-technologicznych (IT), spożywczym, tekstylnym, biotechnologicznym, ciężkiego sprzętu budowlanego, elektrycznym, optycznym, maszynowym, lotniczym, motoryzacyjnym oraz firmy oferujące usługi oparte na wiedzy i zatrudniające od 5 do 250 pracowników.