Szefowie Dow Chemical na katowickim kongresie gospodarczym

Szefowie Dow Chemical na katowickim kongresie gospodarczym
Firma Dow Chemical jako oficjalny partner wzięła udział w VII Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC) w Katowicach. Howard Chase, Dyrektor ds. Relacji Rządowych w Dow Europe zabrał głos w sesji plenarnej pt. "USA i Europa – pakt na finiszu", zaś Christoph Sikora, Dyrektor Generalny Dow na region Europy Środkowej, w panelu dyskusyjnym "Chemia – surowce, innowacje, ekspansja" odniósł się do nowości w przemyśle chemicznym.

Podczas drugiego dnia Kongresu Christoph Sikora odniósł się do sytuacji gospodarczej w Polsce przedstawiając punkt widzenia biznesu i omówił trendy rynkowe wyznaczające kierunki rozwoju dla przemysłu chemicznego.

- Szanse rozwoju polskiego rynku produktów chemicznych oceniamy niezwykle pozytywnie - powiedział Sikora. - Zapotrzebowanie na produkty chemiczne wysokiej jakości będzie rosło dzięki silnemu popytowi na rynku krajowym i znacznemu zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez gałęzie przemysłu zorientowane na eksport takie jak branża motoryzacyjna, elektroniczna, urządzeń gospodarstwa domowego i produktów rolniczych. Polska gospodarka rozwija się znakomicie, a chemia jest dziś podstawą 90 proc. produktów.

Sikora podkreślił także wagę innowacyjności, która szczególnie w Europie pozostaje kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w obliczu wysokich cen energii i surowców, jakie wciąż utrzymują się na starym kontynencie.

W ostatnim dniu EEC Howard Chase wypowiadał się między innymi na temat zaawansowanych prac nad Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz szansach dla branży chemicznej w Europie wynikających z tego porozumienia.

- W naszym przekonaniu TTIP daje ogromne perspektywy dla polskiego przemysłu chemicznego - mówił Chase. - Przemysł chemiczny stanowi nieodzowną część nowoczesnej gospodarki tworząc innowacyjne rozwiązania sprawdzające się w szerokiej gamie zastosowań. Jesteśmy przekonani, że TTIP stworzy nowe perspektywy dla polskiego przemysłu chemicznego dzięki zniesieniu barier dla handlu oraz ściślejszej współpracy transatlantyckiej w zakresie regulacji.

W panelach dyskusyjnych, debatach i spotkaniach w ramach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wzięło udział łącznie ponad 6 000 polskich i międzynarodowych gości oraz 700 wysokiej rangi prelegentów i przedstawicieli sektora publicznego.