Drukuj

Szkolenie dla przetwórców w stolicy Podkarpacia

Szkolenie dla przetwórców w stolicy Podkarpacia
"Tworzywa uniepalnione i do wtrysku z gazem" - to temat kolejnego spotkania z cyklu "Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych", organizowanego przez Grupę Azoty. Szkolenie i warsztaty dla menedżerów i technologów z branży tworzyw sztucznych odbędzie się 3 grudnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

W czasie spotkania szczegółowo omówione zostaną między innymi zagadnienia związane z metodami uniepalniania przy pomocy dodatków przyjaznych dla środowiska. Przedstawione zostanie tworzywo Tarnamid - uniepalnione bezhalogenowo tworzywo oraz przeznaczone do wtrysku z gazem. Osobną część zajmą kwestie związane z diagnostyką wad wyrobów przy wtrysku z gazem. Zaprezentowana zostanie symulacja wtrysku z gazem przy użyciu Mold Flow, a następnie uczestnicy wezmą udział w warsztatach poświęconych wtryskowi z gazem.

Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej - prof. dr hab. inż. Henryk Galina, ekspert w dziedzinie modyfikacji żywic epoksydowych i nienasyconych żywic poliestrowych m.in. pod kątem zmniejszenia palności otrzymywanych z nich kompozytów, dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, specjalista w zakresie sterowania jakością procesów syntezy, przetwórstwa i optymalizacji właściwości użytkowych tworzyw polimerowych oraz dr inż. Mariusz Oleksy, zajmujący się inżynierią materiałów polimerowych, reologii polimerów i przetwórstwa tworzyw sztucznych.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
Biznes Premium

Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów (małopolskie)