TEPPFA rozpoczyna międzynarodową kampanię Discover Plastics

TEPPFA rozpoczyna międzynarodową…
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (TEPPFA) rozpoczęło dużą międzynarodową kampanię mającą na celu przekazanie informacji, jak systemy tworzywowe do podziemnej kanalizacji pozytywnie wpływają na zrównoważony rozwój w branży wodno - kanalizacyjnej. Kampania Discover Plastics pokazuje, bazując na ponad 20-letnich niezależnych badaniach, jak systemy te są łatwe i szybkie w montażu oraz odporne, elastyczne i wytrzymałe w czasie całego okresu pracy.

TEPPFA, przy partnerskiej współpracy czterech Stowarzyszeń Narodowych ( w Polsce PRiK), kampania zwraca uwagę na naturalną przydatność systemów tworzywowych do zastosowań w kanalizacji i odwodnieniach burzowych. Pokazuje również przykłady realnych zastosowań w Europie zwracając uwagę na sytuacje, w których systemy tworzywowe zostały z sukcesem użyte do rozwiązania wielu technicznie trudnych problemów i które kontynuują swoją pracę dekady po ich instalacji. Centrum kampanii to specjalizowany hub internetowy - mikrostrona pełna dedykowanej wiedzy.

Na stronie znaleźć można wyniki szerokiego spektrum badań dotyczących własności i parametrów technicznych systemów z tworzyw sztucznych zastosowanych w branży kanalizacyjnej. Badania te to m.i. raport „100 Year Service Life of Gravity Sewer Pipes” (100 lat okresu życia rur kanalizacji grawitacyjnej). Raport pokazuje wyniki badań nad wpływem obciążeń ruchem kołowym, naprężeń, korozji i innych czynników na rury tworzywowe zarówno podczas badań laboratoryjnych jak i w trakcie badań polowych. Raport, potwierdzony przez ekspertów uniwersyteckich dowiódł, że istnieje pewność 100 letniego bezawaryjnego okresu pracy pod warunkiem przestrzegania przez rury europejskich norm produktowych.

- Po przeprowadzeniu obszernych badań rynkowych, które wykazały jakie najbardziej kluczowe parametry biorą pod uwagę decydenci, TEPPFA zebrała rezultaty wielu lat badań studiów i stworzyła Discover Plastics. Przez dekady odkopywaliśmy pracujące systemy kanalizacyjne aby ocenić ich trwałość, poddać kontrolowanym badaniom laboratoryjnym aby oszacować pozytywne efekty ich elastyczności; poddać rury tworzywowe siłom naprężeniowym przez wiele godzin badań. Dodatkowo, dołączyliśmy wiedzę wielu niezależnych ekspertów, którzy poddali naszą pracę krytycznej weryfikacji - wyjaśnił Floris Bordewijk, przewodniczący Grupy Roboczej TEPPFA „Civils”.

- Wiemy, ze inżynierowie sanitarni są pasjonatami jakości swoich projektów i dzięki połączeniu tej szerokiej gamy przekonywujących dowodów możemy pokazać, że tworzywa wykazują parametry jakościowe wymagane od systemów kanalizacyjnych trwałych przez cały czas eksploatacji - dodał Bordewijk.

- Wyniki tych badań zawierają wiele wartościowej pracy naszych członków dotyczącej podziemnych systemów tworzywowych. Gorąco witamy tę kampanię, która pomoże decydentom i inżynierom sanitarnym lepiej zrozumieć ich zalety - skomentował Ludo Debever, dyrektor generalny TEPPFA.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (TEPPFA), z siedziba w Brukseli, zostało założone w 1991 roku. Skupiając 10 międzynarodowych koncernów 14 branżowych stowarzyszeń narodowych reprezentuje 350 europejskich wytwórców rur i kształtek z tworzyw sztucznych, zatrudniających ponad 40 tyś. pracowników.

Kampania jest dostępna w języku polskim pod adresem:

discover-plasticpipes.com/PL

JL
Źródło: TEPPFA, PRiK