Tacki PET wymagają osobnych procesów recyklingu

Tacki PET wymagają osobnych procesów recyklingu
Branżowa organizacja Plastics Recyclers Europe (EuPR) wydała komunikat, w którym podkreśla, iż odpady w postaci tacek wykonanych z PET powinny stanowić oddzielny strumień odpadów do recyklingu. Te wartościowe produkty powinny być odseparowane od zbieranych butelek PET i poddawane osobnym procesom recyklingu, aby zapewnić właściwą efektywność procesu.

Casper van den Dungen, przedstawiciel EuPR, zauważył: - Tacki i butelki to dwa oddzielne typy odpadów, które nie mogą być poddawane recyklingowi na tej samej linii. Ich kształt oraz skład chemiczny nie są identyczne, co powoduje problemy z jakością dla firm zajmujących się recyklingiem PET. To zagadnienie nie może być pomijane w programach zbiórki oraz działalności centrów sortowania odpadów.

Rocznie w Europie zużywa się 700 tys. ton tacek wykonanych z PET. Mogłyby być one wykorzystane jako wartościowy materiał pod warunkiem odseparowania ich od odpadów innego rodzaju, takich jak butelki PET czy wyroby poliolefinowe. Odpowiednie sortowanie odpadów sprzyjałoby także inwestycjom w linie do recyklingu tacek oraz poprawiłoby efektywność gospodarki zasobami w Europie.

W swoim komunikacie władze stowarzyszenia wezwały do podjęcia działań mających na celu włączenie tacek PET do procesu recyklingu oraz ostrzegły, że nieodpowiednie decyzje mogą doprowadzić do zakłóceń w europejskim recyklingu PET.