Tadeusz Nowicki wybrany do władz EuPC

Tadeusz Nowicki wybrany do…

W trakcie trwającego w Brukseli dorocznego Walnego Zgromadzenia EuPC - europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego krajowe organizacje przetwórców tworzyw sztucznych (European Plastic Converters) - wybrano nowe władze organizacji.

Do Rady Nadzorczej (Steering Comitee) EuPC wybrany został Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Już po raz drugi Tadeusz Nowicki będzie jedynym reprezentantem spoza „starej Europy” we władzach tego, tak ważnego dla gospodarki o obiegu zamkniętym, stowarzyszenia.

Dr Tadeusz Nowicki jest założycielem i współwłaścicielem Grupy Ergis, od wielu lat pełni również funkcję prezesa zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

- Cieszy mnie zaufanie, jakim obdarzają mnie członkowie EuPC. Przed całą naszą branżą stoi szereg wyzwań, związanych zarówno ze zmianami legislacyjnymi na poziomie europejskim, jak i presją, jakiej poddawane są tworzywa ze strony opinii publicznej. Szczególnie dotyczy to zagadnień związanych z recyklingiem i szerzej - zagadnień dotyczących modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wierzę, że w ramach EuPC będziemy w stanie skutecznie bronić naszych interesów i doprowadzić do sytuacji, w której Europa będzie doceniać wszystkie zalety tworzyw, a jednocześnie będą się one przyczyniać do ochrony środowiska naturalnego - wyjaśnia Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. 

Stowarzyszenie EuPC powstało w roku 1989, jego siedzibą od początku istnienia była Bruksela. Zrzesza 28 organizacji krajowych i 18 stowarzyszeń sektorowych. Jego celem są otwarte i sprawiedliwe warunki funkcjonowania dla firm z branży przetwórców tworzyw sztucznych. Stowarzyszenie skupia się na zagadnieniach regulacji rynkowych i rozwoju rynku tworzyw sztucznych.

tadeusz-nowicki
brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska