Targi Enex i Ekotech - energetycznie i ekologicznie pod jednym dachem

GOZ i zielone zamówienia publiczne

- Wdrażanie strategii i założeń GOZ powinno przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym organizacyjnych i legislacyjnych - wskazywała prof. Joanna Kulczycka, prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podczas konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym - rozwiązania dla gminy w perspektywie 2025 r.”, która odbyła się 27 lutego, podczas pierwszego dnia targów Ekotech.

Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ) z naciskiem na zielone zamówienia publiczne, selektywną zbiórkę odpadów, w tym tekstylnych, nie pomijając kluczowego aspektu, jakim jest ekoprojektowanie produktów pod kątem dalszego ich wykorzystania to zagadnienia, wokół których koncentrowała się konferencja. Istotne jest budowanie świadomości konieczności zamykania pętli surowców w gospodarce, przy czym i stworzenie odpowiednich warunków gospodarczych dla produktów z recyklingu.

Podczas konferencji tematy zaprezentowało wielu czołowych ekspertów z branży. Wśród grona prelegentów znajdował się profesor Jerzy Hausner, który zaznaczał, że cyrkularność to rozwojowa powtarzalność, musi przekształcać zasoby w strumienie. - Oddzielam węższą formę myślenia o gospodarce cyrkularnej, jaką jest gospodarka obiegu zamkniętego, która jest nam bardzo potrzebna ale nigdy nie zamkniemy gospodarki w pętli. Jest to nieopłacalne i niemożliwe, ani technologicznie i ekonomicznie, ani też społecznie, ale im więcej zasobów zaoszczędzimy, tym więcej będziemy mogli przeznaczyć na nowe, innowacyjne rozwiązania - wyjaśniał prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, reprezentujący również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

- Wyzwaniem przed którym stoimy to opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroeko¬nomicznym (gospodarki narodowej) - podkreślała prof. nadzw. AGH dr hab. Joanna Kulczycka, Prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy, organizator konferencji.

Ważnym tematem podjętym podczas konferencji były zielone zamówienia publiczne. - Urząd Zamówień Publicznych popularyzuje wśród uczestników rynku zamówień publicznych przewidziane prawem możliwości stosowania aspektów środowiskowych w postępowaniach przetargowych. Kryteriami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia w kontekście środowiskowym mogą być jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia, aspekty innowacyjne, organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, czy też sposób dostawy - zaznaczał Marcin Skowron z Urzędu Zamówień Publicznych.

Zielone zamówienia publiczne to ważny element, który w znacznym stopniu może przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Nobilitując udział firm pro środowiskowych pośrednio oraz bezpośrednio wspieramy GOZ.

- Rynek zamówień publicznych, ujmujących kryteria środowiskowe może dotyczyć praktycznie wszystkich zamówień publicznych i obejmuje wydatki całego sektora publicznego. Wydatkowanie publicznych środków z wykorzystaniem kryteriów ZZP stanowi istotny przyczynek do realizacji zrównoważonego rozwoju regionów, zwłaszcza że poprzez dołączenie kolejnych sektorów i grup produktów systematycznie powiększa się zakres stosowania tych kryteriów - podkreślał dr Tomasz Jakubiec z Urzędu Miasta Łodzi.

Salon Green City Expo po raz drugi

Podczas II Targów Zieleni i Małej Architektury Miejskiej green City Expo - wydarzenia, które odbyło się po raz drugi pokazane zostały urządzenia i technologie do utrzymania terenów zielonych, ochrony i pielęgnacji drzewostanu.W trakcie targów odbędzie się konferencja „Zieleń potrzebna od zaraz”. Zeszłoroczna edycja konferencji przyciągnęła blisko 200 osób z całej Polski. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele samorządów, architektów, przedsiębiorców zajmujących się pielęgnacją zieleni miejskiej. Plan tegorocznej, która rozpoczyna się 1 marca, zapowiada się równie ciekawie.

Nowe wydarzenie - Targi Izolacji Przemysłowych 4Insulation

Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych 4Insulation to debiutujące wydarzenie. Celem targów jest stworzenie platformy spotkań producentów i wykonawców izolacji przemysłowych. W trakcie wystawy odbyła się również czwarta edycja konferencji naukowo - technicznej "Heat not lost".

Polskiej Organizacji Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju, która jest pomysłodawcą konferencji udało się pozyskać do grona prelegentów specjalistów z polski i zagranicy. Całość spotkania podzielono na trzy segmenty. Pierwszy traktował o wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Drugi mówił o poprawie efektywności energetycznej urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych. Między innymi mówiono o tym, gdzie szukać oszczędności energii w przedsiębiorstwie. Ostatni z paneli dotyczył izolacji instalacji przemysłowych. Specjaliści dowodzili, czy izolacja to działanie efektywne czy jedynie efektowne.

JLCzołowi organizatorzy targów w Polsce, obiekty
 

Czołowi organizatorzy targów w Polsce, obiekty konferencyjno-szkoleniowe, organizacja i obsługa konferencji, seminariów, sympozjów

Polska