Targi K 2016 coraz bliżej

Targi K 2016 coraz bliżej… 1 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja zapowiadająca tegoroczne targi K, które odbędą się w dn. 19-26 października w Düsseldorfie. W tym roku przypada 20. edycja wystawy odbywającej się w trzyletnim cyklu od 1952 roku. Targi prezentują najnowsze osiągnięcia w zakresie przemysłu tworzyw sztucznych, a ich zakres tematyczny obejmuje materiały polimerowe, technikę przetwórstwa, narzędzia oraz wielostronne zastosowania tworzyw sztucznych i kauczuku.

W tegorocznej edycji targów weźmie udział 3220 firm. W zdecydowanej większości będą to przedsiębiorstwa europejskie (2296) i azjatyckie (766). Mniejsza ilość wystawców pochodzi z Ameryki Północnej (132) i Środkowej (15), Afryki (4) i Australii i Oceanii (7). W Düsseldorfie wystawi się także 25 firm z Polski. Powierzchnia wystawiennicza netto wyniesie w tej edycji 170 tys. m kw., z czego 2/3 przypada na prezentację maszyn i urządzeń.

Targi K mają bardzo międzynarodowy charakter. W poprzedniej edycji, kiedy tereny Messe Düsseldorf odwiedziło 218 tys. gości, aż 59 proc. zwiedzających przyjechało spoza Niemiec, w tym 56 proc. z innych krajów UE i 23 proc. z Azji. Wystawę zwiedziło również 2,5 tys. specjalistów z Polski.

Sukces branży tworzyw sztucznych

Światowy sukces przemysłu tworzyw sztucznych widać przede wszystkim we wzroście znaczenia tworzyw sztucznych i kauczuku jako materiału konstrukcyjnego. Zapotrzebowanie rosło od 1950 do 2015 średnio o 8,5 proc. rocznie. Tak wielkie wzrosty, jakie miały miejsce w latach pięćdziesiątych do siedemdziesiątych, dzisiaj już nie występują, ale od przełomu stuleci stale się utrzymuje wzrost wielkości 4-5 proc. rocznie. Przy czym tempo to jest zróżnicowane zależnie od regionu, produktu i zastosowania. Jak wszystkie szoki cenowe i kryzysy gospodarcze ostatnich dziesięcioleci, także ostatni, niezbyt długi kryzys finansowo-gospodarczy tylko na krótko i nieznacznie spowolnił wzrost przemysłu tworzyw sztucznych. Od 2010 tworzywa, z rocznym wzrostem produkcji o 3 do 5 proc., wróciły na ścieżkę wzrostu.

Źródła tego światowego wzrostu to przede wszystkim przyrost liczby ludności oraz poprawiający się status życia ludzkości. Koniunktura wyraża się na wielu polach zastosowania tworzyw, przede wszystkim w opakowaniu żywności i produktów codziennego użytku, ale także w różnorodnych pojemnikach magazynowych i transportowych. Infrastruktura i budownictwo potrzebują tworzyw na rurociągi do wody, gazu i ścieków, na kable elektryczne, izolacje, profile okienne i innych celów. Kolejnym, wartym wymienienia czynnikiem rozwojowym jest rosnąca mobilność - od samochodów po ciężarówki i lotnictwo. Dziedziną, która nie może się obejść bez tworzyw, jest medycyna: sprzęt, diagnostyka, laboratoria i bezpieczne podawanie farmaceutyków w aktualnie wymaganej jakości trudno sobie wyobrazić bez tworzyw, z których wykonuje się bezpieczne i higieniczne artykuły jednorazowego użytku. Także sprzęt sportowy i turystyczny, jaki znamy i cenimy dzisiaj, da się wyprodukować tylko z tworzyw. Wszystkie te aplikacje przyczyniają się w swoim zakresie, razem z będącymi ich podstawą tworzywami sztucznymi i kauczukami, do światowej akceptacji i poszerzania zapotrzebowania na polimery.

K 2016


Czytaj więcej:
Targi 1281