Targi K 2016 coraz bliżej

Azja liderem produkcji tworzyw sztucznych

W roku 2015 stowarzyszenie PlasticsEurope oszacowało światową produkcję tworzyw na 322 mln ton. Prawie 270 mln ton z tej ilości to tworzywa, które mogą być przerobione na wyroby, zaś kolejne 50 mln ton wykorzystuje się do wytwarzania pokryć powierzchniowych, klejów, dyspersji, lakierów i farb. W tym samym czasie, zgodnie z analizami Rubber Study Group IRSG, wyprodukowano i zużyto na świecie prawie 29 mln ton kauczuku, z czego 12 mln ton przypadło na kauczuk naturalny i prawie 17 mln ton na kauczuk syntetyczny.

Według danych KI Polyglobe, zdolności produkcyjne tworzyw termoplastycznych, największej i najbardziej znaczącej części wszystkich tworzyw, pod koniec 2015 roku wyniosły ok. 305 mln ton rocznie. Z tego ponad 90 proc. przypadało na tworzywa standardowe, prawie 9 proc. na techniczne tworzywa termoplastyczne oraz po kilka promili na polimery o podwyższonych parametrach oraz na biotworzywa i tworzywa biodegradowalne.

Gwałtowny gospodarczy awans Chin i wielu innych krajów Azji Południowo-Wschodniej pozwolił na zajęcie przez region Azji i Pacyfiku pozycji największego i najszybciej rozwijającego się regionu świata, także w przemyśle tworzyw. Na Azję, z udziałem 49 proc., przypada prawie połowa wszystkich tworzyw wytwarzanych na świecie. Z krajów azjatyckich w 2014 pochodziło także ponad 40 proc. światowej produkcji maszyn do przetwórstwa tworzyw. We wszystkich segmentach przemysłu tworzyw sztucznych Chiny są najważniejszym krajem świata. Według danych w 2014 przypadało na nie 26 proc. światowej produkcji tworzyw (2015: 28 proc.), 33 proc. światowej produkcji maszyn do tworzyw oraz największy pojedynczy udział w światowym przetwórstwie tworzyw.

Gwałtowna rozbudowa zdolności wytwórczych polimerów w obszarze Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie trwale przesunęła geograficzny rozkład statystyk: 28 proc. udziału Chin, 4 proc. Japonii i kolejne 17 proc. pozostałych krajów regionu dają łącznie udział kontynentu na poziomie 40 proc. Europa i Ameryka Północna z odpowiednio 18 proc. i 19 proc. straciły po parę procent udziałów w światowej produkcji. Zgodnie ze statystykami PlasticsEurope, na Bliski i Środkowy Wschód oraz Afrykę przypada łącznie 7 proc., na Amerykę Południową 4 proc. i na byłe państwa WNP - 3 proc. W porównaniu do roku 2006 Azja zwiększyła swój udział w światowej produkcji o ok. 9 punktów procentowych, natomiast Europa straciła 6 punktów, a Ameryka 4 punkty procentowe. Azja dominuje także w produkcji kauczuku - tradycyjnie 73 proc. udziału w kauczuku naturalnym i teraz już także 61 proc. w kauczuku syntetycznym.

Kraje niemieckojęzyczne liderem technologicznym, Chiny liderem rynku maszyn

Rynek maszyn do tworzyw i gumy miał w 2014 wartość 32,5 mld euro (2013: 30,8 mld euro). Europejscy producenci maszyn do tworzyw mieli w tym 40 (42) proc. udziału, co odpowiada wartości produkcji 13 (12,8) mld euro. Jak ustalił EUROMAP, Europejczycy w 2014 mogli łatwo powiększyć swoje udziały w handlu światowym do 50 proc. Pomimo wielu przeszkód EUROMAP w 2015 oczekuje wzrostu produkcji w świecie o 3 proc. do 33,5 mld euro i wzrostu produkcji europejskiej o 2 proc. do 13,3 mld euro.

Licząc według wartości produkcji największym światowym producentem maszyn do tworzyw sztucznych w 2014 były Chiny z udziałem 33,4 proc., następnie Niemcy - 20,5 proc., Włochy - 7,8 proc. oraz USA - 7,1 proc. W światowym handlu prym wiodą Niemcy z udziałem w eksporcie 24 proc., dalej Chiny - 23 proc., Japonia i Włochy po 9 proc. i USA - 6 proc.