Tarnów podwyższa kapitał zakładowy

Tarnów podwyższa kapitał zakładowy
Zarząd Azotów Tarnów podjął uchwałę w sprawie emisji nowych akcji dla akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy.

Nawet 42 867 293 akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitują dla akcjonariuszy Puław Azoty Tarnów w procesie konsolidacji obydwu spółek. Emisja będzie przeprowadzona z wyłączaniem prawa poboru, a akcjonariusze Puław za każdą akcję otrzymają 2,5 akcji Tarnowa.

Zarząd ZAT podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 214,3 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 42 867 293 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5 zł każda. Emisja nastąpi w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci akcji ZA Puławy, a parytet wymiany walorów będzie wynosił 2,5 (tj. za jedną akcję ZA Puławy akcjonariusze ZA Puławy otrzymają 2,5 akcji spółki.

- Podwyższenie kapitału jest kolejnym krokiem na drodze konsolidacji Azotów Tarnów i ZA Puławy, której celem jest stworzenie największej polskiej grupy i jednego z europejskich liderów w sektorze nawozowym i chemicznym. Wśród najważniejszych synergii wynikających ze stworzenia grupy chemicznej można wymienić zniwelowanie zmienności rynku poprzez dywersyfikację produktową, rozszerzenie zdolności produkcyjnych mocznika, saletry i RSM, optymalizację produkcji amoniaku i kwasu azotowego, integrację zarządzania obszaru serwisowego oraz sieci sprzedaży nawozów, zmniejszenie kosztów sprzedaży i produkcji, znacznie lepszą pozycję przetargową wobec dostawców, optymalizację logistyki, zwiększenie zdolności do wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych – mówi Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie.

Czytaj więcej: Finanse 67

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8