Techniki Lean w zakładach firmy Sidel korzystne dla producentów napojów

Techniki Lean w zakładach firmy Sidel korzystne dla producentów napojów
W konkurencyjnej branży napojów producenci potrzebują wysokowydajnego i elastycznego sprzętu w przystępnej cenie. Aby sprostać tym wymaganiom, firma Sidel stosuje metodologie Lean i Six Sigma we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych. Przyczynia się to do skrócenia czasu realizacji oraz poprawy wydajności i jakości, z korzyścią dla producentów napojów na całym świecie.

Dążenie do doskonałości operacyjnej

Metodologie Lean i Six Sigma są powszechnie stosowane w wielu branżach, od branży produkcyjnej, poprzez detaliczną, aż do usługowej. W dużym uproszczeniu, Lean dotyczy minimalizowania odpadów i mądrzejszej pracy, która maksymalizuje wartość dodaną dla klienta, podczas gdy Six Sigma skupia się na tworzeniu spójnych procesów.

Innymi słowy, podczas gdy Lean zwiększa szybkość i efektywność, Six Sigma skupia się na podnoszeniu jakości. Razem procesy te umożliwiają firmie maksymalne podniesienie produktywności i zwiększenie satysfakcji klientów. Andrea Forzenigo, wiceprezes ds. działalności przemysłowej w Sidel, który odpowiada za wdrożenie nowych metod pracy w Sidel, jest zadowolony z osiągniętych efektów.

- Przez ostatnią dekadę systematycznie pracowaliśmy nad wszystkimi procesami we wszystkich zakładach produkcyjnych Sidel, w tym w czterech międzynarodowych centrach doskonałości w Octeville (Francja), w Parmie i Mantui (Włochy) oraz w Pekinie (Chiny) - mówi Andrea Forzenigo. - Od nawiązania kontaktu z producentami napojów, aż do momentu realizacji dostaw i usług staramy się zwiększać satysfakcję klientów i zapewniać coraz wyższą jakość, szybsze usługi, a także większą wartość.

Praktyki Lean w firmie Sidel korzystne dla producentów napojów

Krótszy czas realizacji od złożenia zamówienia do dostawy
Wdrażając metodologię Lean, firma Sidel mogła przyjąć nowe metody montażu, które zredukowały czas realizacji zamówień o 40-50 proc. Skrócenie czasu, jaki upływa od rejestracji zamówienia klienta do dostawy sprzętu do zakładu producenta napojów, było głównym celem podjęcia inicjatywy Lean w firmie Sidel. Dzięki szybszym dostawom i skróceniu czasu instalacji producenci napojów mogą uzyskiwać zwrot z inwestycji w najszybszym możliwym terminie.

Aby skrócić czas realizacji zamówień, każdy zakład wprowadził metodę Kaizen lub warsztaty, aby przeprowadzić analizę różnych procesów i znaleźć sposoby na zwiększenie wydajności. Działania te uwzględniały zapoznanie dostawców z zasadami techniki Lean, aby wszystkie elementy sprzętu spełniały wysokie standardy jakości, na którym zależy producentom.

Otrzymanie odpowiednich części zamiennych, gdy są potrzebne
Części zamienne to kolejny obszar, w którym szybkość i efektywność mają kluczowe znaczenie dla działalności producentów, ponieważ przestoje są bezpośrednio związane z produkcją i rentownością. Metodologia Lean została zastosowana w celu opracowania nowej usługi dostawy części zamiennych, w ramach której wydzielono dostawy na potrzeby usunięcia awarii, uzupełnienia zapasów i konserwacji. Dzięki temu producenci napojów na całym świecie mogą otrzymać oryginalne części zamienne wysokiej jakości, gdy ich potrzebują, a tym samym uniknąć kosztownych nieplanowanych przerw w procesie produkcji. W ramach tej nowej usługi firma Sidel ściśle współpracuje z producentami napojów, aby zachęcić ich do aktywnego planowania i zamawiania części zamiennych, które pomogą wyeliminować przestoje.

Poprawa jakości i produktywności
Ciągła poprawa jakości sprzętu i usług Sidel stanowi kluczowy element metodologii Lean. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest standaryzacja wszystkich zakładów produkcyjnych. Pozwala to usprawnić procesy produkcyjne, aby zapewnić producentom napojów najwyższe standardy jakości w zakresie sprzętu i usług Sidel, włącznie z całymi liniami produkcyjnymi. Zasady Lean zastosowano także w celu poprawy jakości wszystkich usług Sidel Services. Na przykład zespół ekspertów ds. Lean poświęcił czas na przeprowadzenie audytów linii produkcyjnych u producentów napojów. Stosując techniki globalnego zarządzania utrzymaniem ruchu (Total Productive Maintenance), zespół ściśle monitoruje linię produkcyjną, aby zidentyfikować wszystkie potencjalne możliwości ulepszeń mogących zwiększyć efektywność, począwszy od konfiguracji, poprzez wymianę, aż do konserwacji. Audyty linii pomagają producentom napojów obniżyć koszty produkcji i podnieść jakość.

Sidel


Czytaj więcej: Maszyny pakujące 46