Technologia Airmould PIT firmy Battenfeld

Technologia Airmould PIT firmy…
Firma Wittmann - Battenfeld opracowała i wprowadziła na rynek innowacyjną technologię wtrysku wspomaganego wodą ze swobodnym trzpieniem formującym.

Technologia Airmould PIT austriackiego koncernu została już zaprezentowana w Polsce podczas ostatniej edycji targów Plastpol w Kielcach. Już wtedy została dostrzeżona i wyróżniona. Spółka otrzymała za nią Medal Targów Kielce w uznaniu za najciekawszą technologię przetwórstwa tworzyw sztucznych pokazaną w ramach wystawy. Podkreślono, że to genialnie prosta metoda otwierająca nowe, nieznane dotychczas możliwości wykorzystania wtrysku z wodą.

Czym zatem charakteryzuje się nowość austriackiego koncernu?

By zobaczyć jej zalety warto porównać ją z poprzedniczkami. I tak w przypadku klasycznej techniki wtrysku wspomaganego wodą proces ma następujący przebieg: w pierwszej fazie odbywa się wtrysk tworzywa i częściowe wypełnienie gniazda formy, następnie mamy do czynienia z wtryskiem wody i w końcowej fazie z odebraniem wody z wnętrza wypraski.

Airmould PIT: Wittmann - Battenfeld


Technologia ta sprawdza się bardzo dobrze w przypadku wtrysku wyprasek o przekroju poprzecznym zbliżonym do koła. W przypadku wyprasek o przekrojach w innych kształtach powstawały różnice w grubości ścianek.

W takim wypadku jednak problem nierównomiernej grubości ścianki pojawiał się także w wypraskach o kształtach łukowatych i spiralnych. W wypraskach takich obserwowane jest zróżnicowanie na zewnętrznej i wewnętrznej
stronie łuku.

W przypadku niektórych aplikacji problemem był również bezpośredni kontakt wody z wtryśniętym tworzywem.

By wyeliminować te wady Battenfeld opracował technologię Aquamould PIT. W technologii tej zastosowano wkładkę, która umieszcza się w gnieździe formy. Wkładka pełni rolę tłoka poprzez który woda kształtuje kanał we wnętrzu wypraski. Dzięki zastosowaniu wkładki możliwym jest uzyskanie równomiernego przekroju poprzecznego wypraski.

Możliwości jakie stwarza technologia PIT to uzyskanie równomiernych grubości ścianek, zmniejszenie ciężaru wyprasek, redukcja czasu cyklu, brak bezpośredniego kontaktu wody z płynnym tworzywem oraz możliwość wykorzystania urządzeń Aquamould.

Ograniczenia przynoszone przez stworzoną przez Wittmann - Battenfeld technologię to możliwość jej zastosowania tylko do wyprasek o stałym przekroju poprzecznym, potrzeba stosowania wkładek i systemów automatyzacji dla podawania wkładek do formy, brak możliwości umieszczenia dyszy wtrysku wody w gałązce wlewowej oraz ograniczenia w przypadku detali z łukami lub detali spiralnych.


Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia
 

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radziejowicka 108, Adamowizna