Technologia Borstar firmy Borealis

Warto przejść teraz do omówienia przykładowych gatunków tworzyw. Specjalne granulaty FB2230 oraz FB4230 dzięki obniżonej częstości wykazują bardzo dobre własności zgrzewania. Następne w kolejności granulaty FB2310 i FB4370 charakteryzują się zwiększoną sztywnością, a także wysoką wytrzymałością mechaniczną, dzięki czemu nadają się doskonale na warstwy rdzeniowe w wytłaczaniu wielowarstwowym i umożliwiają modyfikacje sztywności rozdmuchiwanych folii polietylenowych.

Trzeba wiedzieć, że granulaty FB4230 oraz FB4370 zostały opracowane w celu uzyskania zwiększonej wydajności produkcji i lepszych właściwości tłoczenia, umożliwiając przy tym stosowanie mniejszych sił wytłaczania, a przez to niższe zużycie energii. Jeszcze jeden z produktów LLDPE, czyli granulat FB4370G powstał specjalnie dla zastosowań geomembranowych uzyskiwanych metodą odlewniczą cast. Dodatkowo też to tworzywo spełnia niemal wszystkie wymagania podwyższonej odporności cieplnej przewidzianej dla tego typu zastosowań.

Przechodząc do charakterystyki produktów Borstar HDPE o podwyższonych parametrach trzeba napisać, że obecny asortyment ulepszonych produktów HDPE uzyskiwanych w technologii Borstar, zawiera szereg granulatów do produkcji folii HDPE. Granulaty te są bardzo dobrze przystosowane do tłoczenia na większości linii do wytwarzania folii metodą rozdmuchu z wysoką szyjką, zarówno wielowarstwowego jak i do mieszanek.

Pierwszy z granulatów, na który warto się powołać - FB1350 przeznaczony jest głównie do wytłaczania folii z wysoką szyjką. Surowiec ten, przy szerokim rozrzucie mas cząsteczkowych, odznacza się łatwością wytłaczania i dobrymi parametrami technologicznymi na liniach rozdmuchu folii z konwencjonalnego HDPE.

Tworzywo FB1350 - tak samo jak podobny do niego polietylen wysokiej gęstości FB1350G - wykazują bardzo dobre właściwości tłoczenia do geomembran produkowanych metodą rozdmuchu. Ponadto tworzywo FB1350G zostało specjalnie opracowane pod kątem technologii rozdmuchu do produkcji wyrobów geomembranowych o zwiększonych, dodatkowych właściwościach spełniających wymogi podwyższonej odporności cieplnej.

Kolejnym produktem o podwyższonych właściwościach i wytworzonym w technologii Borstar HDPE jest granulat FB3450. Powstał on specjalnie z myślą o mieszankach w folii produkowanej z LDPE lub mieszanki LLDPE dla zwiększenia sztywności i usprawnienia procesów przetwarzania. Stosując mieszankę 10 - 30 proc. granulatu FB3450 uzyskuje się lepsze właściwości przetwarzania oraz większa sztywność. Uzyskane w ten sposób korzyści można postrzegać z perspektywy zwiększonej siły retencji, stanowiącej bardzo istotny parametr w przypadku folii kurczliwych i folii termokurczliwych na zgrzewki.

Tabele:
1. Produkty Borstar LLDPE o podwyższonych parametrach
2. Produkty Borstar HDPE o podwyższonych parametrach

Produkty Borstar LLDPE o podwyższonych parametrach


Produkty Borstar HDPE o podwyższonych parametrach