Technologia Borstar firmy Borealis

Technologia Borstar firmy Borealis
Polietylen wytwarzany w technologii Borstar to jeden ze znaków firmowych koncernu Borealis. Firma wprowadziła na rynek szereg tworzyw sztucznych Borstar LLDPE oraz Borstar HDPE o podwyższonych parametrach wyprodukowanych w oparciu o swoją innowacyjną technologię.

Borealis jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla wyrobów z tworzyw sztucznych. Koncern posiada 40 - letnie doświadczenie i może pochwalić się opracowaniem i wykorzystywaniem unikalnej technologii Borstar. Jej podstawową cechą jest możliwość uzyskiwania polimerów w pełnym zakresie ich gęstości. Firma Borealis opracowała folie polietylenowe z polimeru o małej, średniej i dużej gęstości, wszystkie bardzo dobrze przyjęte na rynku.

Jak tłumaczą przedstawiciele Borealisa trudno o porównanie zwykłego polietylenu z tym wytworzonym w technologii Borstar. W ich ocenie proces technologiczny Borstar umożliwia tworzenie nowych standardów poprzez połączenie w jednym wyrobie wysokich parametrów uzyskiwanych dotąd w różnych konwencjonalnych rodzajach polietylenu.

Technologia Borstar firmy Borealis

Głównym wyróżnikiem technologii Borstar jest zastosowanie dwóch reaktorów, co umożliwia wyprodukowanie materiałów do produkcji folii w szerszym przedziale wartości gęstości i współczynnika płynięcia, a także o szerszym (bimodalnym) rozkładzie masy cząsteczkowej i kontrolowanym rozkładzie komonomeru. W odróżnieniu od zwykłych procesów bimodalnych ograniczonych do wytwarzania polietylenów o wysokiej i średniej gęstości, technologia Borstar pozwala również otrzymywać bimodalne żywice LLDPE. Osiągniecie takiego efektu jest możliwe dzięki unikalnej, opatentowanej konfiguracji procesu technologicznego. Technologia Borstar uwzględnia bowiem bardzo szeroki przedział właściwości produktów i zastosowań polietylenu, oferując nowe materiały o podwyższonych parametrach użytkowych.

Jeśli chodzi o produkty Borstar LLDPE o podwyższonych parametrach, to aktualna oferta ulepszonych produktów LLDPE, otrzymywanych w technologii Borstar, obejmuje szeroki asortyment granulatów do produkcji folii rozdmuchiwanej. Wszystkie granulaty są bardzo dobrze przystosowane do wytłaczania na większości linii do produkcji folii metodą rozdmuchu zarówno coex jak i mieszanek oraz do wytłaczania wielowarstwowego z HDPE w liniach wytłaczania z wysoką szyjką.

Wyroby z polietylenu w technologii Borstar różnią się dość znacznie od konwencjonalnych wyrobów z LLDPE, głównie dzięki bardzo szerokiemu rozkładowi mas cząsteczkowych. Wszystkie granulaty Borstar wykazują ulepszone właściwości fizyczne w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami przetwarzania. Przy tak szerokim rozkładzie mas cząsteczkowych wszystkie typy Borstar posiadają bardzo dobre własności homogenizacyjne z innymi typami polietylenu.