Technologia Tecomelt firmy Engel

Technologia Tecomelt firmy… Engel Tecomelt to nowoczesna technologia łączenia tworzyw sztucznych i tekstyliów.

Technologie Engel Tecomelt należą do procesów niskociśnieniowych. Ze względu na wielkość elementu i wysokość ciśnienia napełniania rozróżnia się dwa rodzaje tych technologii: wtryskiwanie Engel Tecomelt oraz prasowanie Engel Tecomelt.

Jeśli chodzi metodę związaną z wtryskiwaniem, to stosuje się przy niej zmodyfikowane i konwencjonalne wtryskarki poziome. Przebieg procesu różni się od wtryskiwania konwencjonalnego wypełnieniem gniazd pod niskim ciśnieniem. Można to uzyskać, albo przez zastosowanie wielopunktowego układu wlewowego ze sterowaniem kaskadowym – czyli sekwencyjnym uruchamianiem punktów wtrysku, albo przez połączenie konwencjonalnego wtrysku z procesem doprasowania. Wtryskiwanie Engel Tecomelt szczególnie nadaje się do długich, cienkich elementów konstrukcyjnych.

Jeśli chodzi natomiast o technikę związaną z prasowaniem, to w procesie Engel Tecomelt stosuje się pionową prasę. W tym przypadku tworzywo należy nakładać stopniowo na dolną powierzchnię gniazda. Czynność ta powinna się odbywać za pomocą konturowego ruchu agregatu wtryskowego. Na warstwie stopu układa się warstwę dekoracyjną materiału tekstylnego, a następnie prasuje się razem obydwa elementy składowe.

Proces prasowania umożliwia doprowadzanie większej ilości stopu tam, gdzie jest on potrzebny. Ponadto, powlekanie tworzywem sztucznym tą metodą eliminuje konieczność stosowania drogich rozdzielaczy stopu w formach z gorącymi kanałami.

Wpisz tytuł dla obrazu


Czytaj więcej:

Reportaże

Forum