Technologia przetłoczonego formowania żywicy

Technologia przetłoczonego formowania żywicy
Metoda RTM jest szeroko stosowaną techniką przetwórczą.

RTM to skrót od procesu nazywającego się Resin Transfer Moulding. Po polsku oznacza to przetłoczone formowanie żywicy.

Rodzina technologii RTM jest grupą technologii, w skład której wchodzą techniki umożliwiające produkcje laminatów. Chodzi tu o wstrzyknięcie żywicy do gniazda dwustronnie sztywnej formy.

Technologie RTM, w porównaniu do kontaktowych technologii produkcji laminatów, umożliwiają m.in. zmniejszenie emisji styrenu, możliwość wzrostu wydajności produkcji, poprawę warunków pracy i czystości produkcji, lepszą kontrolę i zmniejszenie zużycia materiałów, wysoką jakość i powtarzalność produkcji, wytwarzanie obustronnie gładkich detali oraz detali o różnej geometrii strony lewej i prawej.

Proces produkcji laminatu w technologii RTM przebiega przez kilka etapów. W pierwszym następuje nałożenie żelkotu na formę. W drugim etapie mamy do czynienia z układaniem zbrojenia. Potem następuje wystrzyknięcie zainicjowanej żywicy do gniazda formy wyłożonej zbrojeniem. Jako żywic można używać żywic poliestrowych, winyloestrowych, epoksydowych, w zależności od oczekiwanych właściwości laminatu. W czwartym etapie utwardza się laminat w zamkniętej formie. Na koniec odbywa się odformowanie elementu i przygotowanie formy do kolejnego cyklu produkcyjnego.

Warto wiedzieć, że oprócz ciśnienia pod którym przetłaczana jest żywica stosuje się niekiedy także próżnię wspomagającą zamykanie formy i zapewniającą lepsze przesycenie wzmocnienia. Przy czym trzeba dodać, iż w metodzie RTM ciśnienia stosowane do formowania wyrobów są znacznie wyższe niż przy stosowaniu jedynie próżni a dwustronne formy muszą być znacznie sztywniejsze i precyzyjniejsze. Wpływa to pozytywnie na jakość i powtarzalność wyrobów. Zmechanizowanie procesu przesycania wzmocnienia zmniejsza pracochłonność procesu, a wykorzystanie ciepła egzotermicznej reakcją utwardzania żywic skraca cykl formowania wyrobów.

Metoda RTM jest więc, jak już wspomniano, znacznie wydajniejsza i pozwala na produkcję wyrobów kompozytowych o wyższej jakości i większej powtarzalności niż metoda kontaktowa. Stosowane kompozycje żywic można w znacznie większym stopniu modyfikować przez dodatek wypełniaczy.

Czytaj więcej: Technologie 458 Kompozyty 165