Technologia przetwarzania odpadów na komponent paliw płynnych

Technologia przetwarzania odpadów na komponent paliw płynnych
Prezentujemy schemat reaktora dwumodułowego oraz opis technologii przetwarzania odpadów na komponent paliw płynnych. Instalacja tego typu może być usadowiona wprost przy wysypisku śmieci. Przerabia odpady z tworzyw sztucznych.

Instalacja jest w posiadaniu firmy Akropos. Technologia transformacji odpadów z tworzyw sztucznych poliolefinowych na węglowodory została opracowana w celu ekologicznego i bezpiecznego zagospodarowania tej grupy odpadów komunalnych i poprodukcyjnych. Powstawanie węglowodorów zachodzi tu w procesie tzw. transformacji termokatalitycznej.

Pod względem energetycznym ilość węgla pierwiastkowego zmagazynowana w odpadach z tworzyw sztucznych jest ponownie odzyskiwana. Przetwarzana w procesie technologicznym znaczna ilość odpadów tworzyw sztucznych stanowi więc odnawialne źródło energii już jako produkt finalny.

Technologia przetwarzania odpadów na komponent paliw płynnych firmy Akropos

Proces przetwarzania odpadów zachodzi poprzez transformację katalityczną wsadu. Transformacja zachodzi wewnątrz instalacji i powoduje, że pod wpływem temperatury, bez udziału powietrza i braku spalania w warunkach ciśnienia atmosferycznego, następuje rozpad tworzyw sztucznych, czyli tzw. depolimeryzacja.

Surowce wykorzystywane poprzez eksploatację instalacji pochodzą z różnorodnych gałęzi gospodarki, takich jak: hi-tech, petrochemia, elektronika, a także przemysłu spożywczego, chemicznego, samochodowego, budowlanego, kosmetycznego i wielu innych.

Surowcami do tego procesu są głównie poliolefiny, czyli polietylen i polipropylen. Pod względem chemicznym są to odpady z grupy poliolefin, polimery zawierające tylko węgiel i wodór, w których występują długie łańcuchy węglowe.

Są to dla przykładu.

 • opakowania środków czystości oraz kosmetyków,
 • folie worki jednorazowego użytku oraz reklamówki,
 • tworzywowe pojemniki, kontenery, części rur oraz izolacji przewodów,
 • części opakowań produktów spożywczych,
 • części urządzeń gospodarstwa domowego,
 • części przemysłu samochodowego, zderzaki, deski rozdzielcze,
 • części tkanin przemysłowych,
 • części techniki radiowo-telewizyjnej i komputerowej,
 • części zabawek dla dzieci


Aby produkt finalny spełniał wymagane kryteria jakości, musi spełniać poniższe wymagania:
 • dopuszczane są zanieczyszczenia w postaci kurzu piachu,
 • dopuszczone są nadruki na opakowaniach odpadach z tworzyw sztucznych, zanieczyszczenia w postaci wody, o różnej barwie, strukturze grubości,
 • dopuszczalne jest jednoczesne przetwarzanie różnych postaci zużytych produktów z PE i PP, mogą być one wymieszane,
 • niedopuszczalne są domieszki innych tworzyw sztucznych oraz innych związków organicznych, które zawierają chlor, azot, siarkę, grupy karbonylowe.brak
 

Przerób odpadów komunalnych na paliwo płynne i energię

Polska