Tendencje w recyklingu tworzyw sztucznych

Hierarchia postępowania z odpadami w UE to od najlepszej do najgorszej opcji: ochrona, minimalizacja, ponowne wykorzystanie, recykling, odzysk energii (wysypisko)

Obecne działania prorecyklingowe w sferze odpadów z tworzyw sztucznych skupiają się na kilku podstawowych sferach aktywności. Zaliczyć do nich można przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów lub zmniejszenie ich ilości i szkodliwości poprzez rozwijanie tzw. Czystych Technologii z bardziej oszczędnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Pozostałe działania to choćby projektowanie i techniczne opracowywanie wyrobów, tak aby ich wprowadzenie na rynek i końcowe usuwanie miało minimalny wpływ na generowanie odpadów i szkodliwości odpadów.

Inne działania prorecyklingowe w sferze odpadów z tworzyw sztucznych to redukowania ilości zużytych materiałów, organizowanie systemów gromadzenia i segregacji odpadów dla ułatwienia ich późniejszego wykorzystania, wprowadzenie opakowań wielokrotnego użytku.


Trzeba też pamiętać o zasadzie, że opakowania zużyte i takie, które nie nadają się do recyklingu materiałowego należy poddawać recyklingowi termicznemu poprzez spalanie w bezpiecznych spalarniach.

Coraz więcej działań skupia się też na opracowaniu systemu odzysku zużytych opakowań, w ilości nie mniejszej niż 50 proc., lecz także nie większej niż 65 proc. masy opakowań. Prowadzone jest ponadto zachęcanie do użycia materiałów wtórnych powstałych z recyklingu opakowań do produkcji nowych opakowań lub innych produktów oraz wyrobów z recyklatów, które będą wykazywały cechy pełnowartościowych materiałów oraz będą mogły być stosowane ponownie, odzyskiwane i poddawane recyklingowi.

Pojawiające się już w tekście hasło minimalizacji odpadów należy rozumieć w ten sposób, iż proces ten następuje poprzez szereg zmian: w produkcie, w materiale wyjściowym, w technologii (zmiany w procesie wytwarzania, zautomatyzowanie procesu.

Wspomniano wcześniej o wdrażaniu tzw. Czystych Technologii. To obecnie dość popularna tendencja, więc warto ją omówić. Polega ona przede wszystkim na zwiększeniu efektywności wykorzystania istniejących zasobów naturalnych, zwiększeniu wykorzystania surowców wtórnych, ograniczaniu ilości odpadów, a także zapobieganiu powstawania odpadów u źródła ich wytwarzania, czyli na początku procesu produkcyjnego).