Tendencje w recyklingu tworzyw sztucznych

Niezwykle pomocnym narzędziem przy ocenie minimalizacji odpadów jest tzw. analiza Cyklu Życia Produktu (LCA). LCA to technika z zakresu procesów zarządczych, mająca na celu ocenę potencjalnych zagrożeń środowiska. Istotą tej metody jest nastawienie nie tylko na ocenę wyniku końcowego danego procesu technologicznego, ale także oszacowanie i ocena konsekwencji całego procesu dla środowiska naturalnego.

Wniosek płynący z LCA pozwala na przyjęcie założenia, że poprzez recykling jednej tony butelek z PET oszczędzamy 1,5 tony emisji CO2. To dużo i warto dążyć do takiego poziomu.

Sam wybór metody recyklingu zależy od stopnia zanieczyszczenia i od wielkości strumienia odpadów. Hudroliza - jeden z przykładów recyklingu chemicznego - polega na rozłożeniu polimerów polikondensacyjnych pod działaniem pary wodnej. Powstają wtedy surowce do ponownej produkcji poliestrów, poliamidów, poliuretanów i poliwęglanów. Z kolei odzysk energetyczny polega na redukcji objętości odpadów z tworzyw sztucznych i odzyskuje zawartą w odpadach energię cieplną poprzez ich spalanie.


Jeśli chodzi o postęp odzysku tworzyw sztucznych to mamy do czynienia z poziomem wzrostu o ok.10 proc. rocznie recyklingu mechanicznego i odzysku energii.

Uzyskane w 2008 r. poziomy odzysku wyglądały następująco: recykling mechaniczny i chemiczny (21,3 proc.), odzysk energii (30 proc.), spadek gromadzenia odpadów na wysypiskach śmieci (o 2,6 proc. w stosunku do 2007 r.). Siedem państw z EU: Dania, Niemcy, Szwecja, Austria, Holandia, Belgia oraz dwa pozaunijne: Szwajcaria i Norwegia osiągnęły dwa lata temu poziom 80 proc. poziom recyklingu.

Analizując recykling mechaniczny warto stworzyć hierarchię wyrobów jakie mu podlegają. Będą to butelki PET, profile okienne PVC, rury PVC, zderzaki samochodowe, styropian (EPS), folie rolnicze, butelki HDPE.

Recykling mechaniczny to oprócz recyklingu chemicznego jeden z rodzajów recyklingu materiałowego. Współczesne tendencje w recyklingu mechanicznym to np. wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania odpadami, poprawa metod identyfikacji tworzyw sztucznych (optoelektroniczne, spektroskopowe), rozwój nowoczesnych technologii sortowania odpadów (automatyczne) i przetwarzania, a także wprowadzanie technologii bezodpadowych co zrobiła już choćby firma Comfort Industrie Peruzzo w Świdnicy. Postęp zauważany w recyklingu mechanicznym wiąże się choćby z wzrostem recyklingu butelek PET i nowymi technologiami, wzrostem produkcji wyrobów z kompozytów drzewnych (WPC) oraz większą ilością recyklingu profili okiennych z PVC (72 proc. odzysku) oraz wzrostem recyklingu kabli.