Tomra i Borealis rozwijają recykling mechaniczny

Tomra i Borealis rozwijają…

Dzięki współpracy firm Tomra i Borealis w niemieckim Lahnstein powstaje jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie zakładów mechanicznego recyklingu odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych. To ważny krok w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych.

Sortujący poużytkowe odpady z tworzyw sztucznych zakład demonstracyjny będzie produkował gotowe do wprowadzenia na rynek mieszanki granulatów polimerowych. Przedsiębiorstwa działające na rynku przetwarzania surowców będą mogli uzyskać materiały do kwalifikacji i akceptacji już na początku 2021 r. 

- Nasza inwestycja to dopiero zapowiedź możliwości pojawiających się w momencie, gdy kluczowi uczestnicy łańcucha wartości łączą siły, aby wywrzeć znaczący wpływ na rynek - mówi Volker Rehrmann, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w firmie Tomra. - Po niedawnym uruchomieniu nowego Działu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym widzimy wyraźnie, jak dużą rolę w dążeniu do zrównoważonej przyszłości odgrywa gospodarka odpadami. Jesteśmy dumni, że zainicjowaliśmy projekt stworzenia jednego z najbardziej zaawansowanych zakładów mechanicznego recyklingu odpadów polimerowych. Pewne jest, że w nadchodzących latach transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przyspieszy - nasz projekt doskonale wpisuje się związane z tym wyzwania. Cieszymy się, że będziemy częścią tej pionierskiej inicjatywy.

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem firm Tomra, Borealis i Zimmerman. Borealis wnosi swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie innowacji, recyklingu i kompandowania. Tomra przekazuje swoje kompetencje dostawcy rozwiązań technologicznych, specjalistyczną wiedzę, a także doskonałą znajomość procesów i rynku, które umożliwiają rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów zbierania i sortowania. Z kolei Zimmerman posiada doświadczenie w sortowaniu wielu rodzajów odpadów, w tym tworzyw sztucznych i w ramach projektu jest odpowiedzialna za efektywne funkcjonowanie zakładu oraz jakość produktów.

- Zakład oparty jest na zasadach stworzonej przez Borealis platformy EverMinds, która ma na celu wprowadzanie innowacji w dziedzinie obiegu tworzyw sztucznych poprzez współpracę - wyjaśnia Lucrèce Foufopoulos, wiceprezes zarządu ds. poliolefin, innowacji i technologii oraz rozwiązań w zakresie gospodarki cyrkularnej w firmie Borealis. - Najwyższej jakości materiały z recyklingu nadające się do bardzo wymagających zastosowań, produkowane dla odbiorców korporacyjnych i przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem surowców, to wkład Borealis w wykorzystanie tworzyw sztucznych w sposób bliższy zasadom gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Nowoczesny obiekt przetwarza zarówno sztywne, jak i elastyczne odpady z tworzyw sztucznych pochodzące z gospodarstw domowych. W odróżnieniu od wielu istniejących zakładów recyklingu, będzie dostarczać zaawansowane rozwiązania niezbędne w przypadku wymagających zastosowań tworzyw sztucznych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle motoryzacyjnym i branży produktów konsumenckich. Dzięki wysokiemu stopniowi czystości, niskiemu poziomowi zapachu, wysokiej konsystencji produktu i jasnym frakcjom kolorystycznym, polimery z recyklingu klasy Borcycle M spełnią wymagania jakościowe klientów.  

- W P&G produkujemy opakowania z myślą o ich ''kolejnym życiu'', aby przyczynić się do stworzenia doskonalszej gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby umożliwić branży realizację tej wizji, musimy zwiększyć dostawy wysokiej jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Innowacyjne podejście firm Tomra i Borealis pokazuje możliwość stopniowej zmiany zarówno ilości, jak i jakości PCR dostępnych dla naszych marek - mówi Gian De Belder, dyrektor techniczny ds. badań i rozwoju zrównoważonych opakowań w firmie Procter & Gamble (P&G). - Może nam to pomóc osiągnąć cel wyznaczony na rok 2030, jakim jest zmniejszenie zużycia czystego tworzywa sztucznego w opakowaniach o 50%, czyli 300 tys. ton rocznie. Wczesne testy materiału wyglądają bardzo obiecująco.

Zadaniem zakładu demonstracyjnego jest dostarczenie materiału odbiorcom korporacyjnym i firmom zajmującym się przetwarzaniem w celu kwalifikacji, akceptacji i potwierdzenia, że oferowane produkty sprawdzą się w ich bardzo wymagających zastosowaniach. Techniczny sukces projektu to ważny krok w kierunku stworzenia nowoczesnego zakładu recyklingu na skalę komercyjną.  

- Do 2025 roku chcemy zmniejszyć udział pierwotnych tworzyw sztucznych na bazie surowców kopalnych do 50 procent, m.in. poprzez zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do ponad 30 procent w skali globalnej. Jednym z głównych wyzwań związanych z większą liczbą opakowań produkowanych w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym jest dostępność wysokiej jakości tworzyw sztucznych z recyklingu, które mogą być stosowane w opakowaniach naszych marek - komentuje Thorsten Leopold, dyrektor ds. międzynarodowej technologii opakowań produktów Home Care w firmie Henkel. - Bardzo się zatem cieszymy, że projekt umożliwia współpracę trzech ekspertów posiadających doświadczenie związane z całym łańcuchem wartości, którzy mają ambicję osiągnięcia zupełnie nowej jakości w dziedzinie mechanicznego recyklingu.