Tradycja i nowoczesność w produkcji żywic

Zakup spółki Ciech Żywice to najnowsza transakcja, ale przecież nie jedyna w serii inwestycji Lerg. Podsumujmy: w 2014 r. firma przejęła Marpol, rok później Pabeks. Sam Marpol w 2016 r. wykupił 100% udziałów GTX Hanex Plastic. Grupa Lerg wyrasta więc na potentata - nie tylko w przemyśle chemicznym, ale również opakowaniowym.

Konsekwentnie do tego celu zmierzamy. Od momentu przejęcia nowa spółka staje się cząstką większej całości i aktywnie wpływa na rozwój całej Grupy Lerg, a budowa dużej grupy chemicznej przekłada się z kolei na zwiększenie wartości, potencjału rozwojowego i bezpieczeństwa poszczególnych spółek. W ten sposób oferujemy naszym klientom szerszy zakres technologii, szybszą odpowiedź na ich potrzeby, zapewniamy też bezpieczeństwo funkcjonowania poprzez niezakłócone dostawy wyrobów, bo jako duży odbiorca surowców mamy kontrakty, a to przekłada się na możliwości realizacji dostaw nawet w okresie braku surowców. Dlatego działamy z rozmachem, nie zawężając obszaru aktywności jedynie do portfolio żywic. Na rynek chemiczny patrzymy globalnie. 

Wróćmy do podstaw, czyli do tego, co firma oferuje swoim klientom. Co jest waszym podstawowym produktem? I pytanie drugie: gdzie najczęściej znajdują zastosowanie wasze wyroby?

Podstawą produkcji w Lerg S.A. są przede wszystkim żywice syntetyczne, formalina, poliole poliestrowe, żelkoty oraz produkty do renowacji karoserii, które na rynek wprowadziliśmy pod marką Polfill. Znajdują one zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach przemysłu. 

Polilole poliestrowe używane są np. do wyrobu płyt warstwowych, do wytwarzania izolacji natryskowych, do produkcji klejów. Żywice marki Estromal znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich znanych aplikacjach. Służą m.in. do produkcji rur i zbiorników z polimerobetonu, odlewów, laminatów poliestrowo-szklanych, znanych dobrze wszystkim figur ogrodowych, a także w technologii bezwykopowej renowacji kanalizacji CIPP. Przy wykorzystaniu żywic do materiałów drewnopochodnych można stworzyć m.in. płyty wiórowe, suchotrwałe i wodoodporne, profilowane, MDF, HDF. Proszę się rozejrzeć: meble, podłogi, elementy samochodowe, przemysł galanteryjny - wszystko to przykłady zastosowań naszych produktów.

Działalność w obszarze żywic nie kojarzy się zbytnio z ekologią. W jaki sposób minimalizujecie możliwe niekorzystne dla środowiska naturalnego skutki funkcjonowania?

Żyjemy w XXI w., w którym funkcjonuje szereg technologii wspomagających ochronę środowiska nawet w przypadku produkcji żywic. Istnieją też normy prawne i procedury mające za cel kontrolować nieprzekraczalność wskaźników emisji substancji potencjalnie niebezpiecznych, które zakłady takie jak nasz muszą bezwzględnie spełniać. Jeśli zaś mamy wskazać konkrety, to na terenie zakładu działa instalacja do spalania odpadów niebezpiecznych i odgazów, dzięki której do powietrza nie trafiają substancje szkodliwe. By zachować czystość wód, uruchomiliśmy zaś własną oczyszczalnię ścieków, która służy nie tylko zakładowi, ale także redukuje zanieczyszczenia bytowo-gospodarcze okolicznych miejscowości. 

W kwestii samych produktów możemy pochwalić się tym, że wiele z nich ulega biodegradacji - jesteśmy największym w Polsce przetwórcą recyklatu z odpadów butelek PET do żywic. Pożądanym efektem przy przetwórstwie żywic poliestrowych jest niska emisja styrenu. Jesteśmy dumni, że umiemy (dzięki produkowanemu przez nas preparatowi) to zjawisko w znacznym stopniu ograniczyć. 

W ubiegłym roku otrzymaliśmy wyróżnienie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju za projekt opracowania technologii produkcji nowych polioli poliestrowych, do których wyprodukowania zastosowano tworzywo z recyklingu pochodzące głównie z poużytkowych butelek PET. Tworzywo to funkcjonuje w przemyśle pod nazwą recyklat PET - w skrócie rPET, a jednym z efektów końcowych wprowadzenia wspomnianej technologii jest spełnienie Zasady Zrównoważonego Rozwoju, a tym samym ochrona środowiska naturalnego m.in. poprzez zmniejszenie emisji toksycznych substancji powstających w czasie ewentualnego pożaru (głównie HCl, HBr). 

Prowadzimy również szereg działań CSR-owych, których celem jest wytworzenie wśród naszych pracowników drobnych nawyków mających znaczenie w większym wymiarze, takich jak np. stała zbiórka zużytych baterii, które są później poddawane procesowi utylizacji. W myśl zasady no waste prowadzimy zbiórkę odzieży używanej, która jest przekazywana osobom potrzebującym w ramach akcji Ciuch w Ruch. 

Ponadto segregujemy śmieci, prowadzimy szereg akcji informacyjnych dotyczących oszczędzania wody i prądu, a niektóre materiały informacyjne drukujemy na certyfikowanym papierze eco. Jak widać, realizujemy działania zarówno w skali maxi, jak i mini - i na tym nie poprzestajemy. 

Rozmawiała: Agata Mojcner


Czytaj więcej:
Wywiad 292

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych, żywic do farb, formaliny oraz produktów do renowacji karoserii samochodowej marki Polfill

Polska