Trzy czwarte zysku PCC Rokita dla akcjonariuszy

Trzy czwarte zysku PCC Rokita… W dn. 28 marca zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym podjął uchwałę w sprawie podziału ubiegłorocznego zysku netto spółki, który wyniósł 205,24 mln zł. Zgodnie z rekomendacją zarządu kwota 150,09 mln zł miałaby zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacanej akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 7,56 zł na jedną akcję. Pozostała część zysku w wysokości 55,14 mln zł miałaby zasilić kapitał zapasowy spółki.

Ponadto zarząd przedstawił propozycje terminów dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 12.04.2017 r., oraz dnia wypłaty dywidendy: 28.04.2017 r.

Rekomendacja została skierowana do rady nadzorczej spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Czytaj więcej:
Giełda 147

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4

Reportaże

Forum