Trzy dekady instalacji OXO w Grupie Azoty ZAK

Trzy dekady instalacji OXO… W dniach 17-18 listopada we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa uświetniająca 30-lecie uruchomienia w Kędzierzynie-Koźlu instalacji do produkcji alkoholi OXO. Wydarzenie The OXO Conference pod nazwą "Advances in OXO Synthesis - Where the Science Meets Industry" zgromadziło 150 przedstawicieli środowiska chemików z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.

Historia instalacji OXO w Zakładach Azotowych Kędzierzyn sięga 1986 roku, kiedy uruchomiono tam produkcję alkoholi OXO. W 1998 roku instalacja została w istotny sposób zmodernizowana i mimo 30 lat funkcjonowania wciąż osiąga najwyższe parametry techniczne. Rocznie w kędzierzyńskich zakładach produkuje się ponad 200 tys. ton 2-etyloheksanolu i butanoli. Ważnym momentem w historii kędzierzyńskiego OXO było uruchomienie w 2015 roku najnowocześniejszej w tej części Europy instalacji do produkcji plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex. Zyskał on szerokie uznanie przetwórców PVC, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uhonorowała go prestiżowym tytułem "Polski Produkt Przyszłości".

- Konferencja jest okazją, by Grupa Azoty zaprezentowała się środowisku naukowemu nie tylko z obszaru Polski, ale i z Europy jako atrakcyjny partner, który jest w stanie wdrożyć do praktyki przemysłowej osiągnięcia ze świata nauki - powiedział Mariusz Bober, prezes zarządu Grupy Azoty.

Mateusz Gramza, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK, podkreślił, iż Grupa Azoty ZAK SA chce się stać najbardziej innowacyjnym przedsiębiorstwem w obszarze chemii specjalistycznej w Polsce. Potwierdzeniem tych aspiracji jest utworzenie w 2016 roku Centrum Aplikacji OXO i Polimerów.

- Będziemy tworzyć w nim innowacyjne rozwiązania, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom branży chemicznej - powiedział Gramza. - Powstanie nowoczesne laboratorium aplikacyjne, które będzie opracowywać i testować innowacyjne, wysoko zaawansowane technologicznie produkty chemii specjalistycznej dopasowane do potrzeb naszych klientów. Jesteśmy na najlepszej drodze by osiągnąć znaczący sukces.

Grupa Azoty


Wśród prelegentów konferencji znaleźli się zarówno polscy specjaliści, jak i goście z zagranicy, m.in. prof. Anna Trzeciak, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, która poświęciła swoje wystąpienie historii hydroformylowania, prof. Bogdan Marciniec z UAM w Poznaniu zaprezentował referat dotyczący związków metaloorganicznych i metalonieorganicznych w katalizie i ich zastosowania w syntezie organicznej oraz w inżynierii materiałowej i wielu innych. Ważnym urozmaiceniem była prezentacja przedstawiciela firmy Tecnon OrbiChem Ltd Angela Fernandeza, pozwalająca spojrzeć na OXO z perspektywy biznesowej. Autor dokonał w niej analizy rynku alkoholi OXO w ujęciu globalnym, zwracając uwagę na wiodące trendy w tym segmencie.

Oprócz prelekcji organizatorzy przewidzieli w programie panel dyskusyjny poświęcony prawidłowej drodze prowadzącej do osiągnięcia sukcesu. Dyskusję moderowała Katarzyna Ruczka, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju.

Drugiego dnia konferencji dominowały prelekcje stricte naukowe o specjalistycznej tematyce. Z zagranicznych gości prof. Piet W.N.M. van Leeuwen z Uniwersytetu INSA w Tuluzie zaprezentował temat stosowania katalizatorów rodowych w procesie hydroformylowania. Prof. Reko Leino z fińskiego Turku swoją prelekcję poświecił kombinacji katalitycznych i kinetycznych narzędzi w małej syntezie molekularnej. Prof. Arno Behr, wykładowca Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie, przybliżył tematykę nowych metali zastosowanych jako katalizatory oraz nowych metod ich recyklingu, a Armin Börner z Uniwersytetu w Rostoku przedstawił zmiany zachodzące w katalizatorze rodowym w trakcie procesu hydroformylowania. Wyniki swoich badań prowadzonych wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w obszarze procesów hydroformylowania oraz z Instytutem Ciężkiej Syntezy Chemicznej "Blachownia" w dziedzinie konwersji aldehydów zaprezentowali przedstawicie Grupy Azoty ZAK SA. Nie zabrakło wystąpień naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Instytutu Chemii Przemysłowej z Warszawy.

Grupa Azoty


Uczestnicy konferencji w ciepłych słowach wyrażali się o inicjatywie wrocławskiej konferencji i jej realizacji.

- Jestem pełna uznania dla organizatorów wrocławskiej konferencji, że udało im się zgromadzić w jednym miejscu tyle światowych nazwisk z dziedziny hydroformylacji - powiedziała prof. Katarzyna Chojnacka z Politechniki Wrocławskiej, członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK SA. - Wszystkie prelekcje były bardzo ciekawe i prezentowały najwyższy poziom merytoryczny.

- To rzadkie zjawisko, by zakład przemysłowy organizował tak specjalistyczną konferencję naukową - podkreślał prof. Zbigniew Marciniec z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. - I pozostaje tylko cieszyć się, że podjęto taką inicjatywę.

Na ceremonii kończącej konferencję prezes Mateusz Gramza wyraził nadzieję, że stanie się ona wydarzeniem cyklicznym, które wpisze się na wiele lat do krajobrazu forów wymiany myśli oraz będzie regularnie gromadzić przedstawicieli świata nauki jak i przemysłu.

- Niech nasze hasło przewodnie: "Where the science meets industry" stanie się naszym głównym celem - podsumował Mateusz Gramza.

Grupa Azoty


Czytaj więcej:

Reportaże

Forum