Tworzywa dla nowoczesnych domów

Tworzywa dla nowoczesnych… PlasticsEurope w swoim corocznym raporcie poświęconym branży tworzyw sztucznych w Europie zwraca uwagę na istotną rolę tworzyw w rozwijaniu budownictwa.

Według założeń Komisji Europejskiej do 2020 r. wszystkie nowoprojektowane budynki powinny charakteryzować się zerowym poziomem zużycia energii. To bardzo dobry punkt wyjścia, jednak niewystarczający, ponieważ aby osiągnąć wyznaczone przez Unię Europejską cele w zakresie oszczędności energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pod uwagę należy także wziąć budynki już istniejące.

Jak tłumaczą przedstawiciele PlasticsEurope, tworzywa sztuczne mogą przyczynić się do realizacji tych celów umożliwiając znaczne obniżenie zużycia energii nie tylko w nowopowstających budynkach, ale również w modernizowanych i starych obiektach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kilku rozwiązań.

Pierwszym z nich jest izolacja termiczna. W okresie użytkowania wykonana z tworzywa sztucznego izolacja termiczna budynku pozwala zaoszczędzić 150 razy więcej energii, niż użyto do jej wyprodukowania.

Tworzywa dla nowoczesnych domów


Do wytworzenia jednego metra sześciennego tworzywowej izolacji dachowej potrzeba zaledwie 70 litrów ropy naftowej. Ale ten metr izolacji pozwoli na przestrzeni 50 lat zaoszczędzić ok. 5,5 tys. litrów oleju opałowego. Oprócz oszczędności energii izolacja korzystnie wpływa na komfort mieszkania oraz na zdrowie, np. dzięki lepszej dźwiękochłonności budynku. Izolację często traktuje się wyłącznie jako sposób na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie, jednak jest ona równie ważna latem, a także w krajach z cieplejszym klimatem, zmniejszając zużycie energii eliminując bądź redukując potrzebę klimatyzacji.

Równie istotne są też innowacyjne systemy ogrzewania i chłodzenia. Systemy te pozwalają na dokładną regulację temperatury wewnątrz budynków, zmniejszając zużycie i emisję energii. Istnieje wiele różnych typów takich systemów, np. systemy kontrolowanej wentylacji z odzyskiem ciepła, bądź też zintegrowane z oknami systemy wykorzystujące promieniowanie cieplne.

Nawet w przypadku wyjątkowo niskich temperatur zewnętrznych mieszkańcy takiego budynku mają zapewnione ciepło. Systemy te umożliwiają uzyskanie odpowiedniej temperatury wnętrza szybciej i przy mniejszym zużyciu energii, niż można by uzyskać przy konwencjonalnch systemach ogrzewania.

Przykładem może tu być choćby system o nazwie Polli-Brick. Jest to rewolucyjny materiał budowlany wykonany w całości z tworzyw pochodzących z recyklingu. Zachowuje wymagane cechy wytrzymałościowe, a jednocześnie charakteryzuje się niezwykłą efektywnością kosztów i minimalnym śladem węglowym.

Dzięki ich stosowaniu do ogrzewania budynku niepotrzebne już będą grzejniki. Połączenie tych środków z dodatkowymi metodami, takimi jak okna z potrójnymi szybami zespolonymi, pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję dwutlenku węgla nawet o 80 proc. w porównaniu z budynkami, w których nie zastosowano tego rodzaju rozwiązań.

Czytaj więcej: