Tworzywa sztuczne bohaterami debaty oksfordzkiej

Tworzywa sztuczne bohaterami… 6 listopada spółka Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w ramach projektu pod nazwą "Perspektywy BOP" zorganizowała konferencję na temat wiedzy o tworzywach sztucznych, która była adresowana do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w Płocku. W tym roku konferencja przyjęła formę debaty oksfordzkiej, której teza brzmiała: "Opakowania z tworzyw sztucznych są niezbędne".

"Perspektywy BOP" to nowa nazwa projektu, który BOP realizuje już od 2009 roku. Wcześniej, do 2014 roku, był on znany jako "Dzień Ziemi". W tym roku BOP już po raz siódmy zaprosiła do płockiego teatru młodzież, aby rozmawiać o tworzywach sztucznych i poznać opinię młodych płocczan na temat tych surowców.

Projekt miał między innymi promować proekologiczne postawy oraz edukować na temat roli tworzyw sztucznych i ich różnorodnych korzyści dla środowiska i życia społecznego. Dodatkowymi celami projektu było kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej oraz promocja kultury debaty i wystąpień publicznych oraz kształtowanie umiejętności wygłaszania niezależnych opinii na zadany temat.

W ramach przygotowań do listopadowej debaty, w maju br. spółka BOP zaprosiła do udziału w tym projekcie 16 uczniów z ośmiu płockich szkół. W czerwcu BOP zorganizowała dla młodzieży trening z wystąpień publicznych oraz przedstawiła założenia debaty oksfordzkiej, którą następnie uczniowie ćwiczyli w podgrupach. Tuż po wakacjach, we wrześniu, pod okiem ekspertów ds. edukacji z Fundacji PlasticsEurope Polska, uczniowie odbyli szkolenie na temat tworzyw sztucznych, a w październiku w ramach ostatnich przygotowań do debaty finałowej, nauczyciele sprawujący merytoryczną opiekę nad młodzieżą z 16 uczniów wyłonili ośmiu najlepszych, którzy wzięli udział w piątkowej debacie.

Dyskusji przysłuchiwali się uczniowie ze wszystkich ośmiu szkół, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji branżowych, reprezentanci partnerów biznesowych oraz pracownicy BOP. Po debacie odbył się wykład dr Anny Kozery-Szałowskiej z Fundacji PlastcsEurope Polska na temat 150-letniej historii tworzyw sztucznych.

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymali nagrody indywidualne takie jak: tablety, czytniki e-book oraz przenośnie ładowarki typu powerbank. Natomiast cztery szkoły, reprezentowane przez uczniów, którzy okazali się najskuteczniej debatującymi, otrzymały tablice multimedialne.

Czytaj więcej: