Tworzywa sztuczne głównym tematem Forum Innowacji

Tworzywa sztuczne głównym tematem Forum Innowacji
W Rzeszowie zakończyła się w ubiegły piątek szósta edycja Forum Innowacji. Jednym z głównych tematów imprezy były tworzywa sztuczne, co uwidocznione zostało w haśle przewodnim dwu pierwszych dni konferencji - "Tworzywa sztuczne w zgodzie z naturą". Trzeci dzień wydarzenia w całości poświęcony był technologiom kosmicznym i satelitarnym. Organizatorami Forum były: Fundacja Innopolis, miasto Rzeszów oraz firma Marma Polskie Folie.

Zgodnie z naczelną ideą konferencji prezentacje skupione były wokół pojęcia innowacyjności. Podczas inauguracyjnej sesji plenarnej pozycję polskiego przemysłu chemicznego na tle gospodarki UE zaprezentował dr Krzysztof Łokaj z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, natomiast podczas moderowanej przez Tomasza Zielińskiego dyskusji z udziałem Adama Leszkiewicza (Grupa Azoty), Janusza Wiśniewskiego (Krajowa Izba Gospodarcza), Marka Jagieły (BASF) i dr hab. inż. Danuty Ciechańskiej (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych) omawiano problemy związane z koniecznością zapewnienia rozwoju polskiego sektora chemicznego. Ważnym aspektem poruszonym przez rozmówców były kwestie współpracy nauki i przemysłu.

Forum Innowacji 2015


Zagadnienie innowacyjności branży tworzyw sztucznych zostało w czasie konferencji zaprezentowane na wiele sposobów: prof. Andrzej Gałęski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi omówił sposoby uzyskiwania funkcjonalności wyrobów nowoczesnymi metodami przetwórstwa, prof. Maciej Heneczkowski z Politechniki Rzeszowskiej swoje wystąpienie poświęcił problemowi oksydegradacji, natomiast Ireneusz Półtorak z firmy Marma Polskie Folie zaprezentował najnowsze trendy w zakresie projektowania opakowań z tworzyw sztucznych.Osobny blok tematyczny stanowiły prezentacje poświęcone polimerom otrzymywanym z surowców odnawialnych. Prof. Andrzej Błędzki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego opowiedział o historii i przyszłości biokompozytów, natomiast Piotr Kwiecień z firmy SABIC Polska zaprezentował produkowane przez koncern biopoliolefiny na bazie surowców odnawialnych. Do tematu biotworzyw prelegenci powrócili drugiego dnia obrad, kiedy prof. Zbigniew Florjańczyk z Politechniki Warszawskiej zaprezentował prace badawcze polskich zespołów poświęcone polimerom biodegradowalnym.

Wśród innych zagadnień omawianych podczas Forum wymienić warto kwestie efektywności energetycznej i kosztów polityki klimatycznej, ecodesignu wyrobów z tworzyw sztucznych czy recyklingu wyrobów wykonanych z polimerów.

Podczas uroczystego bankietu w pierwszym dniu konferencji wręczono nagrody Business Innovation Awards, które otrzymali: Synthos, Astri Polska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Herz Systems, Anwil oraz prof. Piotr Wolański.

Forum Innowacji 2015