Tworzywa sztuczne idealnie dopasowane do aktualnych trendów

Jakie są nowe obszary zainteresowania koncernu LANXESS?

Stawiamy na jakość, nie na ilość. Koncern LANXESS skupia się na specjalistycznych produktach chemicznych zapewniających wysoką marżę zysku. Na przykład w kwietniu sfinalizowaliśmy przejęcie amerykańskiej spółki Chemtura i staliśmy się światowym liderem w produkcji środków opóźniających zapalenie i dodatków smarujących. W ramach tej transakcji nabyliśmy również jednostkę biznesową spółki Chemtura, która zajmowała się produkcją uretanów na potrzeby odlewów z elastomerów, pokryć, pianek, polioli poliestrowych, spoiw i środków uszczelniających. Teraz portfolio produktów koncernu LANXESS w segmencie wysoko wydajnych tworzyw sztucznych jest jeszcze szersze.

Przejęcie spółki Chemtura to krok milowy na drodze do realizacji nowej strategii koncernu LANXESS?

Tak, zgadza się. Koncern LANXESS dąży do zapewnienia większej stabilności, rentowności i odporności swojej działalności biznesowej dzięki bardziej zrównoważonemu portfolio produktów, silniejszej integracji wstecznej w zakresie surowców oraz większemu skupieniu na rynkach wzrostu takich jak Ameryka Północna. Przejęcie spółki Chemtura i jej integracja z istniejącą jednostką koncernu LANXESS zajmującą się dodatkami produkcyjnymi spełnia wszystkie te założenia, a jednocześnie wspiera realizację naszej strategii, zakładającej uzyskanie pozycji lidera na rynkach średniej wielkości. Koncern LANXESS jest teraz poważnym światowym graczem w dziedzinie dodatków do tworzyw i osiąga globalną sprzedaż rzędu 2 mld EUR.

Wracając do High Performance Materials - jakie są przyszłe plany koncernu w zakresie produktów oferowanych przez tę jednostkę biznesową?

Mamy bardzo zrównoważone portfolio produktów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej oraz przemysłu elektrycznego i elektronicznego. Nasze technologie są też dobrze dopasowane do aktualnych trendów takich jak elektryfikacja w przemyśle motoryzacyjnym oraz zwiększona łączność w samochodach bezzałogowych i inteligentnych domach.

Najbliższe plany koncernu?

Ostatnio Dyrektor Naczelny koncernu LANXESS, Matthias Zachert, przedstawił średniookresową strategię na rok 2021. W kolejnych latach planujemy dalej zwiększać stabilność i dochodowość koncernu. Grupa będzie kontynuowała optymalizację swojego portfolio i włączanie do niego obszarów biznesowych, w których możemy osiągnąć silną pozycję na rynku i trwale zapewnić atrakcyjne marże zysku. W latach 2016-2020 wzrost koncernu będą wspierać inwestycje organiczne rzędu 400 mln EUR. Ponadto koncern LANXESS dąży do jeszcze lepszego zrównoważenia swojej działalności pod względem geograficznym i branżowym, aby w jeszcze większym stopniu zmniejszyć wpływ wahań na rynkach.

Obejmuje to zwiększenie udziału w sprzedaży na rynkach wzrostu takich jak Azja i Ameryka Północna oraz zwiększenie - dzięki innowacyjnym produktom - naszej obecności w atrakcyjnych branżach produktów konsumenckich takich jak przemysł elektryczny i elektroniczny oraz branża energetyczna.

Dziękuję za rozmowę

Jacek Leszczyński


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A