Tworzywa sztuczne już bez kadmu

Tworzywa sztuczne już bez…
Od grudnia tego roku Unia Europejska wprowadza zakaz stosowania kadmu we wszystkich tworzywach sztucznych.

- Zakaz stosowania kadmu ma chronić konsumentów, a szczególnie dzieci. Jest on także korzystny dla środowiska, bo wolne od kadmu tworzywa sztuczne będą w mniejszym stopniu je zanieczyszczać. Przepisy te zachęcają do recyklingu odpadów polichlorku winylu, co stanowi istotny postęp w wysiłkach na rzecz oszczędzania zasobów - powiedział Janez Potočnik, europejski komisarz ds. środowiska.

Nowe przepisy zakazują stosowania kadmu we wszystkich tworzywach sztucznych, a jednocześnie zachęcają do odzyskiwania odpadów PVC dla licznych zastosowań w budownictwie.

Polichlorek winylu jest cennym materiałem, który można odzyskiwać wiele razy. Między innymi dlatego nowe przepisy zezwalają na ponowne wykorzystywanie odzyskanego i zawierającego niewielki odsetek kadmu PVC w ograniczonej liczbie wyrobów budowlanych, bez zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska. Aby nabywcy byli w pełni poinformowani, wyroby budowlane wykonane z odzyskanego polichlorku winylu będą wprowadzane do obrotu i opatrzone specjalnym logo.

Warto wiedzieć, że kadm jest substancją rakotwórczą i jest toksyczny w środowisku wodnym. W 1988 r. Rada Europy przyjęła rezolucję w sprawie programu działań na rzecz zwalczenia zanieczyszczania środowiska kadmem. W przeszłości był on używany jako barwnik lub stabilizator w niektórych wyrobach z tworzyw sztucznych. Jego stosowanie w wielu wyrobach z tworzyw sztucznych zostało zabronione poczynając od 1992 r., ale dotychczas, z braku dostępnych na rynku alternatyw, było dozwolone w niektórych rodzajach twardego PVC.

Ponieważ w tej chwili alternatywy są już dostępne, europejski sektor PVC postanowił wycofać kadm z wszystkich rodzajów tego tworzywa.