Tworzywa sztuczne w produkcji rur

Od kilku lat obserwujemy szybki rozwój rynku rur z tworzyw sztucznych. Do 2010 r. będzie on rósł średnio o 3 proc. Najczęściej wykorzystywanymi tworzywami są polichlorek winylu oraz poliolefiny, głównie polietyleny (PE-HD, PE-MD), a także polipropylen (PP). W Europie zużycie PVC w produkcji rur wynosi niemal 2 megatony, co stanowi grubo ponad 50 proc. wszystkich tworzyw sztucznych zastosowanych do produkcji rur. Z kolei rynek rur z polietylenu obejmuje rocznie około 800 tys. ton.

W ostatniej dekadzie wykorzystanie tworzyw przy produkcji rur rosło przeciętnie o blisko 2,5 proc. w skali roku. Rekordowy wzrost zanotował polipropylen i było to prawie 7 proc.

Rury z polipropylenu stosuje się najczęściej w wodociągach, gazociągach oraz kanalizacji i ochronie kabli. Są one używane zarówno do budowy nowych sieci w wykopach otwartych jak również w technologiach bezwykopowych przy modernizowaniu już istniejących ciągów.

Jak wygląda oferta firm działających również w Polsce i zajmujących się produkcją warstwowych rur polietylenowych?

Dla przykładu firma Egeplast jest wytwórcą rur z polietylenu PE 100, a także z PE 80 z zewnętrzną powłoką ochronną. Powłoka jest z polipropylenu wzmacnianego składnikami mineralnymi. Wybudowana w 2000 r. w Westfalii fabryka jest dziś największą i najnowocześniejszą w Europie. Na 15 liniach produkcyjnych powstają rury z PE-HD o wymiarach średnicy 7 - 1200 mm. Rocznie wytwarzanych jest ponad 30 tys. ton rur z PE i PP.

Firma Gerofit produkuje rury PE-HD gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne wykonane z polietylenu PE 80 lub PE 100.

Firma Wavin wytwarza trójwarstwowe rury polietylenowe ze środkową podstawową warstwą nośną wykonaną z PE 100 i dwu powłok ochronnych.

Firma Simona produkuje rury PE-HD z polietylenu PE 80, PE 100 z dodatkową zewnętrzną powłokę ochronną wykonywaną z modyfikowanego polipropylenu lub z PVDF.

Interesującym rozwiązaniem są także rury RTP - wzmocnione rury termoplastyczne. Charakteryzują się dużą odpornością na korozję i uszkodzenia oraz podatnością zbliżoną do PE. Wytwarzane są jako trójwarstwowe: -na termoplastyczną rurę, najczęściej z polietylenu PE80 lub PE100 - nawijana jest wzmacniana włóknami zbrojona taśma o wysokiej wytrzymałości, natomiast ostatnią zewnętrzną warstwę stanowi wprasowywana powłoka ochronna, zwykle z PE.

Jako warstwa wewnętrzna trzonowa i ochronna zewnętrzną oprócz PE mogą być stosowane inne termoplasty, np. w szczególnie trudnych warunkach rozwiązaniem mogą być poliamidy (PA11) lub fluoropolimery (PVDF - fluorek poliwinylidenu), charakteryzujące się wysoką trwałością, a w przypadku PVDF odpornością na działanie środowiska mocno kwasowego i innych substancji żrących. Jako wzmocnienie zbrojenia środkowej warstwy stosowane są najczęściej włókna poliamidów aromatycznych.

Jeśli chodzi o Stary Kontynent to największymi producentami rur tworzywowych są Włochy, Niemcy i Francja. Wytwarza się tam niemal 50 proc. wszystkich rur tworzywowych w Europie. Roczna produkcja w całej Europie wynosi natomiast ok. 7 mln km.

Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 737 Rury 75