Tworzywa sztuczne w walce z powodzią

Tworzywa sztuczne w walce…
Celem europejskiego projektu PRIME jest opracowanie technologii wytwarzania wysokiej jakości produktów ze zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych. Uzyskane materiały mają się odznaczać właściwościami zbliżonymi do drewna bądź aluminium i znajdą zastosowanie między innymi jako bariery przeciwpowodziowe, chodniki dla pieszych czy elementy konstrukcyjne w budownictwie; będą także wykorzystywane w przemyśle samochodowym i lotniczym.

Produkowane panele będą miały rdzeń wykonany ze zmieszanych odpadów z tworzyw oraz specjalnie wzmocnioną warstwę wierzchnią. Pierwsze testy , obejmujące między innymi odporność na promieniowanie UV, ogień i wodę dały obiecujące wyniki. Dalsze testy będą miały na celu porównanie właściwości mechanicznych nowych produktów z dotychczas stosowanymi w wielu krajach aluminiowymi panelami przeciwpowodziowymi.

Projekt PRIME jest wspólną inicjatywą 10 podmiotów europejskich: z Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji i Węgier (m.in. EuPC, EuPR, Brunel University, Armines i in.). Konsorcjum współpracuje z europejską agencją ds. badań REA, a jego prace finansowane są ze środków 7 Programu Ramowego UE. Projekt zakończy się w czerwcu br.