Tworzywa sztuczne zmniejszają zużycie energii

Tworzywa sztuczne zmniejszają zużycie energii
Wyroby z tworzyw sztucznych pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych, przy czym najważniejszą rolę odgrywają w tym procesie fazy produkcji i użytkowania, wskazuje raport PlasticsEurope i Denkstat.

Wyroby z tworzyw sztucznych pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych, przy czym najważniejszą rolę odgrywa w tym procesie faza produkcji i użytkowania.

W raporcie przebadano wpływ rozmaitych materiałów na zapotrzebowanie na energię w ich całym cyklu życia. Wyniki pokazały, że w większości przypadków, wykorzystywane dzisiaj tworzywa sztuczne przyczyniają się do jak najbardziej wydajnego, biorąc pod uwagę bilans energetyczny, wykorzystania zasobów.

Zastąpienie wyrobów z tworzyw sztucznych innymi materiałami spowoduje, w większości przypadków, wzrost zużycia energii oraz poziomu emisji gazów cieplarnianych. Zatem uwzględniając cały cyklu życia wyrobów, tworzywa sztuczne mogą być uznane za jedne z najbardziej wydajnych energetycznie materiałów.


Zauważono ponadto, że polimery często umożliwiają zmniejszenie masy wyrobów. Zastosowanie tworzyw sztucznych w izolacjach termicznych, opakowaniach do żywności lub w urządzeniach do produkcji energii odnawialnej daje wyjątkowe korzyści związane z fazą użytkowania tych wyrobów.

Polimery oparte na zasobach odnawialnych z samej przyczyny swojego pochodzenia nie są lepsze, niż konwencjonalne tworzywa sztuczne wytworzone na bazie paliw kopalnych. W zależności od użytego surowca i zastosowanej metody zagospodarowania odpadów różnica pomiędzy minimalną i maksymalną emisją równoważnika CO2 jest większa niż różnica dzieląca je od konwencjonalnych polimerów.

Tworzywa sztuczne pozyskiwane na bazie zasobów odnawialnych mogą przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w przyszłości, jeżeli wybrane zostaną właściwe zasoby surowcowe oraz odpowiednie metody zagospodarowania odpadów.

Bilans węglowy całego rynku tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii wskazuje, iż szacunkowe korzyści związane z fazą użytkowania - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w wyniku zastosowania tworzyw sztucznych - są ok. 5-9 razy większe, niż poziom emisji w fazie produkcji i odzysku wszystkich tworzyw sztucznych. Należy zauważyć, że lista przykładów korzystnego, z punktu widzenia bilansu węglowego, zastosowania tworzyw sztucznych jest niekompletna - obejmuje ona te obszary, w których korzyści udało się do tej pory określić ilościowo.

Korzyści związane z fazą użytkowania tworzyw sztucznych mogą być potencjalnie dużo większe do 2020 r. i mogą zdecydowanie przewyższyć poziom dodatkowej emisji spowodowanej rosnącą ilością tworzyw sztucznych. W 2020 r. przewidywane oszczędności w emisji CO2 uzyskane w czasie użytkowania wyrobów mogą być 9-15 razy większe niż ilość CO2 wyemitowana w tym samym roku w związku z produkcją i zagospodarowaniem odpadów. Wpływ tworzyw sztucznych na zużycie energii oraz na emisję gazów cieplarnianych w Europie z uwzględnieniem całego cyklu życia wyrobów.

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wzrost korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych będą cele strategiczne UE zgodnie z planem działań UE dotyczącym energii i zmian klimatycznych do 2020 r. zmierzające do ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym oraz do zwiększenia udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych.

Ponadto zastosowanie tworzyw sztucznych do ochrony zapakowanych w nie produktów, w szczególności żywności oraz w celu zastąpienia mniej wydajnych energetycznie i pod względem emisji gazów cieplarnianych materiałów również przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w całej Europie.

Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 737