Tworzywa w zgodzie z naturą na Forum Innowacji

Tworzywa w zgodzie z naturą na Forum Innowacji
W dn. 17-19 czerwca w Rzeszowie odbędzie się szósta edycja Forum Innowacji. Wydarzenie towarzyszące krynickiemu Forum Ekonomicznemu będzie w tym roku poświęcone w przeważającej części tworzywom sztucznym i ekologii.

Forum Innowacji trwale wpisało się w kalendarz najważniejszych międzynarodowych imprez gospodarczych Rzeszowa, Podkarpacia i Polski, z roku na rok przyciągając coraz szersze grono wybitnych naukowców, polityków, samorządowców i przedsiębiorców z całego świata.Każda edycja Forum poświęcona jest innowacjom w innym sektorze gospodarki. Formuła wydarzenia przewiduje dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, polityki połączone z wystąpieniem gościa specjalnego oraz prezentacjami praktycznego zastosowania rozwiązań innowacyjnych.

Hasło VI Forum Innowacji brzmi: "Tworzywa sztuczne w zgodzie z naturą". Przemysł tworzyw sztucznych to jeden z pięciu najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki Unii Europejskiej. Stale się rozwijając i dostarczając nowatorskich materiałów i rozwiązań, bezpośrednio wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój kluczowych sektorów przemysłu, jak energetyka, motoryzacja czy budownictwo. Obrady tegorocznego Forum Innowacji będą okazją do analizy przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce i na świecie oraz innowacyjnych technologii opracowywanych i wdrażanych w tej dziedzinie. W ramach prezentacji i paneli dyskusyjnych poruszone zostaną również tematy związane z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska oraz zagadnienia dotyczące przemysłu chemicznego. Obrady skoncentrowane wokół tej tematyki odbywać się będą w dn. 17 i 18 czerwca w Centrum Konferencyjnym Hilton Garden Inn.

Nowym wydarzeniem naukowo-technicznym, które na stałe będzie już towarzyszyć Forum Innowacji, jest Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych. Inspiracją dla jego zorganizowania była czwarta edycja Forum Innowacji w 2013 roku, poświęcona lotnictwu i kosmonautyce, która spotkała się z ogromnym uznaniem ze strony środowisk nauki i przedsiębiorców tej branży. Wydarzenia ostatnich lat, czyli wejście Polski w poczet krajów zrzeszonych w Europejskiej Agencji Kosmicznej i powstanie Polskiej Agencji Kosmicznej - był to jeden z postulatów IV Forum Innowacji - powodują, że niezmiernie istotne jest integrowanie środowisk związanych z polskim przemysłem kosmicznym. W czasie Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych poruszone zostaną najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące rozbudowy sektora kosmicznego w Polsce. W programie uwzględniono szerokie spektrum tematów, począwszy od edukacji społeczeństwa, poprzez prace badawcze, aż do wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorstw w unijnych programach dedykowanych rozwojowi technologii satelitarnych i kosmicznych. Wszystkim dyskusjom przyświecać będzie hasło: "Otwieramy Polskę dla kosmosu!". Obrady Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych odbędą się 19 czerwca 2015 r. w obiektach Politechniki Rzeszowskiej.

Corocznie obradom Forum Innowacji towarzyszy Miasteczko Innowacji – ogólnodostępna wystawa, gdzie każdy może doświadczyć innowacyjnych technologii. W tym roku organizatorzy zachęcają do wizyty w Miasteczku Innowacji wszystkich zainteresowanych tworzywami sztucznymi oraz technologiami satelitarnymi i kosmicznymi.

Głównym organizatorem Forum jest Fundacja Innopolis, której głównym celem statutowym jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii. Jednym ze współorganizatorów jest spółka Marma Polskie Folie.

Forum Innowacji