UE odrzuca apel branży o odroczenie Dyrektywy SUP

UE odrzuca apel branży o odroczenie…

"Terminy muszą być przestrzegane" - taka jest odpowiedź Komisji Europejskiej na list otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC), w którym zaapelowano o odroczenie wdrożenia dyrektywy dotyczącej wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych związku z obecnym kryzysem COVID-19 w Europie.(Plastech, 09.04.2020)

"Komisja nadal utrzymuje, że terminy określone w prawie UE muszą być przestrzegane", powiedziała Vivian Loonela, rzeczniczka Komisji Europejskiej.

- Państwa członkowskie mają jeszcze rok na transpozycję dyrektywy SUP do prawa krajowego - odpowiedziała Loonela, poproszona o komentarz w kwestii wezwania branży do odroczenia, o co najmniej rok, dyrektywy dotyczącej tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Dyrektywa Single Use Plastics została przyjęta w czerwcu ubiegłego roku a jej celem była ochrona obywateli i środowiska przed zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że znaleźliśmy się w "świecie, w którym higiena i zdrowie konsumentów będą dla nas wszystkich priorytetem" - argumentują przedstawiciele EuPC.

"Swobodny przepływ tych towarów jest niezbędny do zachowania higieny, zdrowia i bezpieczeństwa w dostawach m. in. żywności, sprzętu ochronnego, urządzeń medycznych czy leków. W żadnym wypadku nie możemy sobie pozwolić na zapomnienie o podstawowych środkach ostrożności, które mogą zapewnić produkty z tworzyw sztucznych, które już teraz są pomocne na polu walki z kryzysem" - apelowało w zeszłym tygodniu stowarzyszenie EuPC.

Komisja jednakże odrzuciła argumenty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa przedstawione przez europejski przemysł tworzyw sztucznych.

„W odniesieniu do argumentów wysuniętych przez EuPC, stoimy na stanowisku, że należy stosować dobre praktyki dotyczące higieny w zakresie wszystkich produktów, w tym również substytutów materiałów zakazanych przez SUP" - napisała Loonela w mailu do redakcji EURACTIV.

„Ponadto dyrektywa SUP przewiduje wyjątki dla wyrobów medycznych” - dodała.

Komisja wydała również wytyczne dla państw członkowskich UE, aby zapewnić bezpieczne postępowanie z rosnącą ilością odpadów medycznych wytwarzanych podczas pandemii.

- Jest zbyt wcześnie, aby ocenić wpływ kryzysu związanego z epidemią koronawirusa na ogólną ilość odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, które zostaną wytworzone w tym roku. Zaś w obecnej sytuacji, gdy wiele podstawowych rodzajów działalności gospodarczej, w tym gospodarka odpadami, znajduje się pod presją, jeszcze ważniejsze jest kontynuowanie ogólnych wysiłków na rzecz zmniejszenia ilości odpadów - dodała rzeczniczka KE.

JL